Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Nam Định 15 Ngày Mới Nhất # Top View | Raffles.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Nam Định 15 Ngày Mới Nhất # Top View

Xem 693

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Nam Định 15 Ngày mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Raffles.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Nam Định 15 Ngày để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 693 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Trời quang 27°C 94% 3.744 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 74% 5.724 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 70% 6.804 km/giờ
09:00 - 16/08 Ít mây 35°C 59% 8.388 km/giờ
12:00 - 16/08 Ít mây 33°C 62% 11.412 km/giờ
15:00 - 16/08 Trời quang 31°C 70% 11.124 km/giờ
18:00 - 16/08 Nhiều mây 29°C 80% 6.876 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 11.412 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 11.124 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây thưa 30°C / 36°C 74% 2.04 km/giờ
04:00 - 17/08 Ít mây 28°C / 33°C 83% 1.47 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 86% 1.27 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 38°C 66% 2.04 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 34°C / 40°C 54% 2.07 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 33°C / 40°C 62% 3.41 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 82% 3.49 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 82% 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 76% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.52 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 1.26 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.29 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 76% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 2.26 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 1.67 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 100% 3.636 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 74% 7.416 km/giờ
06:00 - 16/08 Nhiều mây 31°C 84% 10.512 km/giờ
09:00 - 16/08 Ít mây 33°C 70% 13.248 km/giờ
12:00 - 16/08 Trời quang 32°C 70% 10.296 km/giờ
15:00 - 16/08 Trời quang 30°C 78% 7.416 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 4.428 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 13.248 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.564 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 82% 1.26 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 0.98 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 85% 1.4 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 38°C 67% 2.59 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 66% 3.87 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 37°C 69% 2.98 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 79% 2.4 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 82% 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 2.96 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.91 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.85 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mây rải rác 28°C / 32°C 72% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 2.63 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 3.1 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.29 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.96 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.61 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 1.97 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.18 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.45 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 3.96 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.37 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 66% 6.46 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 80% 6.29 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.7 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 4.03 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 5.33 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Trời quang 27°C 90% 1.728 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 30°C 68% 2.988 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 62% 6.336 km/giờ
09:00 - 16/08 Trời âm u 35°C 69% 10.44 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 33°C 78% 8.964 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 30°C 81% 11.196 km/giờ
18:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 86% 7.524 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 26°C 92% 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 8.964 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.652 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây rải rác 30°C / 37°C 88% 2.03 km/giờ
04:00 - 17/08 Ít mây 28°C / 33°C 91% 1.45 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 88% 0.63 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 38°C 68% 1.94 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 34°C / 40°C 57% 2.07 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 33°C / 40°C 60% 2.41 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 29°C / 35°C 80% 2.61 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 85% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.27 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 81% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 84% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.43 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 76% 1.7 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.18 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.15 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 89% 1.22 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.52 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 82% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 60% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 59% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Trời quang 27°C 85% 4.716 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 30°C 67% 7.236 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 58% 8.604 km/giờ
09:00 - 16/08 Trời âm u 35°C 65% 10.08 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 33°C 80% 13.284 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 31°C 83% 10.62 km/giờ
18:00 - 16/08 Mây rải rác 29°C 87% 6.876 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 26°C 90% 4.608 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 13.284 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.608 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây rải rác 30°C / 37°C 86% 1.88 km/giờ
04:00 - 17/08 Ít mây 28°C / 34°C 88% 1.23 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 85% 1.6 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 38°C 65% 2.3 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 34°C / 40°C 54% 2.6 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 3.92 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 83% 3.73 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 81% 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.36 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 27°C / 32°C 81% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 71% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.93 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.34 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 2.01 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 1.74 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 87% 3.204 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 66% 2.628 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 59% 5.652 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 67% 11.016 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 82% 10.476 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 84% 6.912 km/giờ
18:00 - 16/08 Nhiều mây 27°C 88% 4.14 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 26°C 91% 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.096 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây rải rác 27°C / 30°C 88% 1.08 km/giờ
04:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 91% 0.8 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 86% 0.71 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 65% 1.63 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 64% 3.64 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 30°C / 36°C 73% 3.28 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 83% 2.23 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.19 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mây thưa 27°C / 33°C 64% 2.96 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.13 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 1.99 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 61% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.17 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 31°C 61% 4.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 85% 4.68 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 3.07 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 62% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 85% 4.248 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 68% 7.2 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 59% 7.848 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 68% 12.816 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 32°C 81% 11.988 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 30°C 83% 9.144 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 87% 7.02 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 7.848 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 12.816 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.868 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Ít mây 30°C / 37°C 87% 1.61 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 89% 1.2 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 86% 1.91 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 38°C 66% 2.42 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 62% 3.27 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 38°C 69% 3.91 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 82% 2.88 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.4 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 2.88 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 2.87 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.34 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 84% 2.484 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 64% 4.032 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 63% 10.908 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 65% 14.508 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 79% 11.736 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 81% 9.144 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 5.94 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.736 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 84% 1.82 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 0.75 km/giờ
07:00 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 82% 0.91 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 66% 2.37 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 30°C / 36°C 72% 3.94 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 29°C / 34°C 72% 2.9 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 79% 3.06 km/giờ
22:00 - 17/08 Ít mây 28°C / 32°C 84% 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 3.15 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 69% 3.61 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 3.63 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 74% 3.5 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.32 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.84 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 74% 3.21 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 2.82 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.72 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 88% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.95 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.75 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.23 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 85% 2.628 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 66% 2.016 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 61% 8.208 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 66% 13.644 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 80% 11.88 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 81% 8.748 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 85% 4.5 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 13.644 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 1.296 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.21 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 0.45 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 85% 0.48 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 66% 1.7 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 37°C 70% 3.98 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 29°C / 34°C 75% 2.91 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 81% 2.68 km/giờ
22:00 - 17/08 Ít mây 27°C / 31°C 85% 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.73 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.73 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.62 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mây rải rác 28°C / 32°C 66% 3.34 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 2 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.83 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.6 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 79% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 63% 5.1 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 86% 5.56 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.33 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.65 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 4.59 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 87% 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Ít mưa 27°C 88% 2.52 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 66% 3.78 km/giờ
06:00 - 16/08 Nhiều mây 33°C 58% 9.252 km/giờ
09:00 - 16/08 Mây rải rác 32°C 66% 13.464 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 82% 9.72 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 84% 5.436 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 2.772 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 13.464 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.024 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 88% 0.76 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 0.81 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 32°C 87% 0.71 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 68% 1.01 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 37°C 73% 3.51 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 29°C / 35°C 81% 2.68 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 84% 2.13 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 86% 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.02 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.41 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.33 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 2.91 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.87 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.83 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.15 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 27°C / 32°C 62% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.97 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 18:52 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 4.068 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 67% 2.16 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 59% 5.436 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 69% 10.008 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 82% 10.044 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 84% 6.336 km/giờ
18:00 - 16/08 Mây rải rác 27°C 88% 4.14 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 26°C 92% 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 10.008 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây rải rác 27°C / 30°C 88% 0.9 km/giờ
04:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 92% 0.61 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 87% 0.37 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 65% 1.38 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 63% 3.48 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 30°C / 36°C 74% 3.17 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 84% 2.09 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 87% 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 66% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.38 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 1.6 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 26°C / 32°C 61% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 59% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 61% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 2.5 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.41 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.41 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.72 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.62 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 98% 1.296 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 1.152 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 34°C 57% 5.364 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 34°C 57% 5.22 km/giờ
12:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 83% 3.06 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 84% 2.124 km/giờ
18:00 - 16/08 Nhiều mây 27°C 87% 1.332 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 25°C 93% 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.332 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.152 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây rải rác 26°C / 26°C 87% 0.37 km/giờ
04:00 - 17/08 Ít mây 26°C / 27°C 91% 0.32 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 0.11 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 38°C 69% 0.95 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 60% 1.35 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 71% 1.57 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 97% 0.93 km/giờ
22:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 98% 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.11 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 36°C 49% 2.53 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 54% 2.49 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 61% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 63% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 33°C 80% 1.28 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 88% 0.97 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 94% 1.41 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 90% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 60% 1.79 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 95% 1.23 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 90% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 97% 1.18 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 91% 1.18 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.43 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 96% 1.08 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 94% 1.17 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 97% 1.26 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 96% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 53% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 55% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.47 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Ít mây 24°C / 32°C 58% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 57% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 46% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 53% 2.63 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 50% 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 96% 1.584 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 0.36 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 60% 3.204 km/giờ
09:00 - 16/08 Nhiều mây 33°C 60% 7.164 km/giờ
12:00 - 16/08 Nhiều mây 29°C 82% 6.516 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 84% 5.004 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 91% 3.564 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 0.36 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 90% 1.26 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.95 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 95% 0.29 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 81% 1.24 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 68% 0.88 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 66% 0.84 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 29°C / 35°C 81% 0.29 km/giờ
22:00 - 17/08 Mây rải rác 28°C / 32°C 86% 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 2.63 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 70% 2.38 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 66% 1.82 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 83% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.23 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 91% 1.25 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 67% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 86% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 70% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 90% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.06 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 90% 1.28 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.23 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 0.87 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 92% 1.16 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.27 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.32 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 84% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 64% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 57% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 53% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 94% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 57% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 61% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 62% 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 23°C 98% 1.188 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C 70% 0.576 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 51% 3.348 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 30°C 65% 3.6 km/giờ
12:00 - 16/08 Trời âm u 27°C 79% 4.032 km/giờ
15:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 84% 4.212 km/giờ
18:00 - 16/08 Nhiều mây 24°C 91% 3.42 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 0.576 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.628 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 0.83 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.55 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 97% 0.29 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 37°C 69% 0.6 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 60% 0.72 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 72% 0.5 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 0.71 km/giờ
22:00 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 48% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 52% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 53% 1.85 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 78% 1.11 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 85% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 80% 1.24 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.81 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 74% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 96% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 93% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.18 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 24°C / 31°C 72% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 24°C / 31°C 77% 1.29 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 75% 1.2 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 1.25 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 56% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 35°C 47% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 76% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.27 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 56% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 58% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây cụm 23°C / 32°C 55% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 47% 2.73 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 46% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 55% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 55% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 23°C / 34°C 41% 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 35°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 23°C 98% 1.188 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C 70% 0.576 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 51% 3.348 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 30°C 65% 3.6 km/giờ
12:00 - 16/08 Trời âm u 27°C 79% 4.032 km/giờ
15:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 84% 4.212 km/giờ
18:00 - 16/08 Nhiều mây 24°C 91% 3.42 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 0.576 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.628 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 18:52 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây cụm 24°C / 25°C 91% 1.08 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.94 km/giờ
07:00 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 0.43 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 66% 0.86 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 56% 0.77 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 94% 0.41 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 0.7 km/giờ
22:00 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:52 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 46% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 51% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 72% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 24°C / 32°C 64% 1.24 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 97% 1.08 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 1.21 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 50% 1.4 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 95% 1.18 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 1.28 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 94% 1.03 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 56% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 54% 1.08 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 74% 1 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 49% 1.41 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 63% 1.26 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mây rải rác 21°C / 36°C 40% 1.08 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 63% 1.16 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 1.17 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 42% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 50% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 23°C / 31°C 53% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây cụm 23°C / 32°C 48% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây cụm 22°C / 31°C 45% 2.82 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 41% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 43% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 45% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 40% 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 36°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Ít mây 22°C 97% 1.116 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 80% 2.88 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 60% 4.104 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 30°C 70% 5.652 km/giờ
12:00 - 16/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 5.472 km/giờ
15:00 - 16/08 Mưa nhẹ 23°C 95% 5.256 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 22°C 97% 3.708 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.916 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 98% 0.94 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 0.72 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 23°C / 24°C 97% 0.46 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 72% 0.72 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 64% 0.58 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 80% 0.81 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 0.81 km/giờ
22:00 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 95% 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 2.41 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 51% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 51% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.31 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 92% 1.17 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 1.26 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 62% 1.53 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 22°C / 28°C 88% 0.97 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 1.24 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 96% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 80% 1.51 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 79% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 95% 1.28 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 89% 0.97 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 95% 1.28 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 95% 1.09 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 1.57 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 72% 1.13 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 44% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 45% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 61% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 78% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 54% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Ít mây 21°C / 30°C 52% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 44% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 47% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 46% 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Ít mây 27°C 94% 2.88 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 74% 3.852 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 64% 5.976 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 76% 5.868 km/giờ
12:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 89% 4.716 km/giờ
15:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 91% 6.588 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 93% 4.32 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 25°C 96% 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.916 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 93% 1.2 km/giờ
04:00 - 17/08 Nhiều mây 25°C / 27°C 96% 0.81 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 93% 0.52 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 39°C 67% 0.93 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 63% 1.78 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 74% 1.94 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 92% 1.62 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 94% 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 82% 1.69 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.45 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 71% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 1.53 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.2 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.1 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.21 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 81% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 69% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 61% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 92% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 68% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 71% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 26°C 96% 1.224 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 66% 4.536 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 36°C 51% 6.48 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 35°C 51% 5.976 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 29°C 79% 3.888 km/giờ
15:00 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C 86% 3.672 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 91% 1.908 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C 98% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.224 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 0.48 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.25 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 95% 0.09 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 72% 1.41 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 69% 1.74 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 88% 1.29 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 97% 0.48 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 97% 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 34°C 55% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 81% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 84% 1.34 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 96% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 96% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 94% 1.52 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 24°C / 31°C 71% 1.81 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 96% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 96% 1.33 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 96% 1.48 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 1.04 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 1.21 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 1.48 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 80% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 62% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 55% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 24°C / 29°C 90% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 97% 1.29 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 55% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 61% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 71% 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 26°C 96% 0.972 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 75% 1.8 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 35°C 53% 1.296 km/giờ
09:00 - 16/08 Mây rải rác 33°C 59% 6.156 km/giờ
12:00 - 16/08 Nhiều mây 29°C 82% 4.752 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 85% 2.844 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 91% 4.068 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 0.972 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 0.76 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.57 km/giờ
07:00 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 98% 0.1 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 81% 0.53 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 67% 0.62 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 72% 0.43 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 87% 0.76 km/giờ
22:00 - 17/08 Mây thưa 26°C / 27°C 91% 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 2.79 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 76% 1.34 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.42 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 93% 1.36 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 2 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 89% 1.58 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 71% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 92% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.17 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 87% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 0.97 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.21 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 1.29 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 94% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 86% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 61% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 54% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 96% 1.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 56% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 66% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Ít mây 26°C 93% 2.448 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 71% 1.26 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 34°C 56% 3.168 km/giờ
09:00 - 16/08 Trời âm u 33°C 65% 9.072 km/giờ
12:00 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C 79% 7.956 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 28°C 80% 7.632 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 3.744 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.088 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 0.95 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 0.58 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 91% 0.18 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 73% 1.7 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 59% 2 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 60% 2.14 km/giờ
19:00 - 17/08 Ít mây 29°C / 34°C 80% 1.81 km/giờ
22:00 - 17/08 Ít mây 27°C / 31°C 89% 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 76% 2.4 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 2.18 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.27 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 79% 1.73 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 72% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 88% 1.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.31 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 0.95 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 89% 1.11 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.22 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 91% 1.37 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 84% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 66% 1.61 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 57% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 2 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 95% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 63% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 67% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 69% 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 27°C 92% 1.764 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 30°C 65% 3.096 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 57% 5.148 km/giờ
09:00 - 16/08 Mây rải rác 35°C 64% 9.504 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 33°C 79% 6.3 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 31°C 82% 6.444 km/giờ
18:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 87% 3.204 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 25°C 94% 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.736 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mây rải rác 30°C / 37°C 89% 0.89 km/giờ
04:00 - 17/08 Ít mây 28°C / 33°C 92% 0.76 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 88% 0.4 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 31°C / 38°C 67% 1.59 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 33°C / 39°C 56% 1.73 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 34°C / 40°C 55% 1.97 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 29°C / 34°C 81% 1.82 km/giờ
22:00 - 17/08 Ít mây 27°C / 30°C 88% 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:57 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 71% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 83% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.77 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 87% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 77% 1.63 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.51 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.54 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.36 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.14 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.33 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 84% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 58% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 59% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 92% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.75 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 26°C 97% 0.072 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 61% 2.844 km/giờ
06:00 - 16/08 Nhiều mây 34°C 55% 4.896 km/giờ
09:00 - 16/08 Mây rải rác 32°C 64% 4.824 km/giờ
12:00 - 16/08 Nhiều mây 27°C 87% 3.744 km/giờ
15:00 - 16/08 Nhiều mây 27°C 91% 2.196 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 95% 2.268 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 24°C 99% 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.072 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.476 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 0.57 km/giờ
04:00 - 17/08 Nhiều mây 24°C / 26°C 99% 0.33 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 94% 0.12 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 37°C 62% 1.11 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 60% 1.47 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 63% 1.21 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 83% 0.48 km/giờ
22:00 - 17/08 Mây rải rác 26°C / 27°C 91% 0.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 31°C 75% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 61% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 72% 2.03 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.73 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 90% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 92% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 92% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.4 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 88% 1.33 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 88% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 87% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 55% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 84% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 70% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 75% 1.72 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 1.55 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.45 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 89% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 88% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 50% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 57% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 54% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 50% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây cụm 23°C / 29°C 57% 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Nhiều mây 25°C 96% 0.936 km/giờ
03:00 - 16/08 Nhiều mây 32°C 65% 3.924 km/giờ
06:00 - 16/08 Nhiều mây 35°C 50% 6.192 km/giờ
09:00 - 16/08 Mây rải rác 32°C 63% 6.948 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 27°C 83% 4.248 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 27°C 85% 3.24 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 1.764 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 24°C 99% 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 0.936 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 0.25 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.5 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 96% 0.25 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 74% 1.08 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 61% 1.61 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 63% 0.81 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 81% 0.71 km/giờ
22:00 - 17/08 Ít mây 26°C / 27°C 88% 0.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.81 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 1.39 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 91% 1.18 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 92% 1.36 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 90% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 60% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 86% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 1.28 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.68 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 84% 1.68 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 51% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 52% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 53% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 53% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 49% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 52% 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Ít mây 26°C 89% 0.576 km/giờ
03:00 - 16/08 Nhiều mây 31°C 62% 4.716 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 60% 8.388 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 61% 6.264 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 27°C 83% 6.156 km/giờ
15:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 3.168 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 4.644 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 0.576 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.736 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 1.35 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 0.83 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 0.55 km/giờ
10:00 - 17/08 Ít mây 31°C / 35°C 63% 1.5 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 33°C / 37°C 53% 2.18 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 37°C 61% 2.32 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.37 km/giờ
22:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 88% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 82% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 1.55 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 24°C / 28°C 89% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 86% 2.01 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 91% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 89% 1.74 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.06 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 24°C / 27°C 89% 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Ít mây 27°C 87% 5.472 km/giờ
03:00 - 16/08 Nhiều mây 32°C 65% 4.968 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 33°C 60% 7.884 km/giờ
09:00 - 16/08 Trời âm u 33°C 58% 6.876 km/giờ
12:00 - 16/08 Mây rải rác 29°C 78% 12.276 km/giờ
15:00 - 16/08 Mây rải rác 28°C 81% 7.236 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 2.556 km/giờ
21:00 - 16/08 Trời âm u 26°C 90% 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.592 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Ít mây 28°C / 34°C 85% 1.44 km/giờ
04:00 - 17/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 0.88 km/giờ
07:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 85% 1.47 km/giờ
10:00 - 17/08 Nhiều mây 32°C / 38°C 64% 2.3 km/giờ
13:00 - 17/08 Nhiều mây 34°C / 40°C 53% 2.76 km/giờ
16:00 - 17/08 Nhiều mây 33°C / 40°C 62% 3.86 km/giờ
19:00 - 17/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 83% 3.57 km/giờ
22:00 - 17/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 81% 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:54 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.67 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 1.78 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 0.936 km/giờ
03:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 65% 4.068 km/giờ
06:00 - 16/08 Mưa nhẹ 32°C 68% 8.172 km/giờ
09:00 - 16/08 Mưa nhẹ 31°C 71% 7.74 km/giờ
12:00 - 16/08 Ít mây 27°C 84% 4.14 km/giờ
15:00 - 16/08 Ít mây 27°C 85% 1.116 km/giờ
18:00 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 2.016 km/giờ
21:00 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 0.936 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 16/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 16/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.528 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 0.56 km/giờ
04:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 0.98 km/giờ
07:00 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 0.5 km/giờ
10:00 - 17/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 61% 1.25 km/giờ
13:00 - 17/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 69% 2.79 km/giờ
16:00 - 17/08 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 80% 1.74 km/giờ
19:00 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.06 km/giờ
22:00 - 17/08 Mây rải rác 26°C / 26°C 90% 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 17/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 17/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:58 - 16/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 3.61 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.11 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 4.24 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 81% 4.03 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 83% 4.33 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 83% 3.95 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 3.34 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 84% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 84% 4.16 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 29°C / 30°C 81% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 29°C / 30°C 84% 3.68 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 84% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 28°C / 30°C 83% 3.18 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.17 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.01 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.39 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 4.43 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.44 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.64 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết tối ngày 16/08: miền bắc xuất hiện mưa nhẹ | antv

Dự báo thời tiết ngày 16/08: miền bắc tiếp tục nắng nóng oi bức | antv

Dự báo thời tiết 16/8: miền bắc nắng nóng đến 35 độ, nam bộ mưa gia tăng

Thời tiết tối và đêm 16/08/2022:miền bắc có mưa rải rác ,trời mát mẻ| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/8: miền bắc mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/08: miền bắc mưa về đêm, ngày oi bức | antv

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 16/8: cập nhật ảnh hưởng áp thấp miền bắc mưa dông chiều tối và đêm

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8: miền bắc mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 12/8.thời tiết đêm nay: miền bắc ngày nắng ráo, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 16/08: bắc bộ sáng sớm mát mẻ, chiều hửng nắng | vtc now

Thời tiết 16/8: miền bắc hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh lên đến 35 độ | skđs

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 14/08/2022 | bắc bộ sắp đón đợt mưa lớn mới? | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 15/8: miền bắc mưa giảm, một số khu vực có nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết ngày 15/8: miền bắc mưa rào và dông, nền nhiệt giảm | antv

Thời tiết trưa, chiều 11/08/2022: bão tan, miền bắc mưa lớn| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Thời tiết 10 ngày tới: cả nước có mưa dông, gió giật mạnh | skđs

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 15/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 14/8: miền bắc xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24-33 độ c | antv

Thời tiết trưa, chiều 16/08/2022:bắc bộ, có nắng nóng, trời oi bức| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 12/8: miền bắc mưa lớn, cảnh báo ngập úng cục bộ ở khu vực hà nội

Dự báo thời tiết ngày 11/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 2 | antv

Thời tiết biển 10/08/2022: bão vào vịnh bắc bộ, sáng sớm mai đổ bộ đông bắc bộ| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 15/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Thời tiết 12h 02/01/2020: miền bắc nồm ẩm, dễ nảy sinh nấm mốc| vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 10/08: miền bắc mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 10/8.thời tiết tối nay: miền bắc ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết ngày 12/8: miền bắc mưa giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất 31 độ c | antv

Dự báo thời tiết ngày 14/8: miền bắc mưa dông rải rác, nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 11/08/2022 | bão số 2 đổ bộ đất liền, bắc bộ mưa rất to | vtc16

Thời tiết đêm 15/8: miền bắc có mưa rào và dông | skđs

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/08/2022 | ảnh hưởng của bão số 2, bắc bộ mưa to | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 12/8: miền bắc xuất hiện mưa dông, nhiệt độ 24-31 độ c | antv

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 13/8.thời tiết tối nay: miền bắc ngày nắng, có mưa dông gián đoạn

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 14/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Thời tiết trưa, chiều 10/08/2022: bão đang mạnh nhất, chiều tối ảnh hưởng miền bắc| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/07: miền bắc mưa dông rải rác có mưa vừa, mưa to |antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 4/8: miền bắc đón mưa lớn từ đêm nay | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 13/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/7: miền bắc nắng nóng trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 02/8: miền bắc mưa dông rải rác, nhiệt độ tăng dần | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Nam Định 2 Ngày Tới
 • Thời Tiết Phú Quốc Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Huyện Phú Quốc
 • Thời Tiết Phú Cát Quốc Oai Hà Nội
 • Chào Mào Trung Mang: Đặc Điểm Và Giá Bán
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dưj Báo Thời Tiết Nam Định
 • Giá Xăng Hà Nội Hôm Nay
 • Gia Ca Thi Truong Tivi Samsung
 • Giá Cá Quả Trên Thị Trường
 • Bxh Bóng Đá U23 Châu Á
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Khí Hậu Phú Quốc
 • Thời Tiết Phú Quốc Theo Giờ
 • Thời Tiết Đảo Phú Quốc 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Phú Quốc 4 Ngày Tới
 • Thời Tiết Phú Quốc 3 Ngày
 • Thời Tiết Phú Quốc Kiên Giang Hôm Nay
 • Thời Tiết Gành Dầu Phú Quốc
 • Thời Tiết Phú Quốc Hôm Nay Có Mưa Không
 • Xem Thời Tiết Phú Quốc
 • Thời Tiết Phú Quốc Quanh Năm
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Nam Định 15 Ngày trên website Raffles.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100