Xu Hướng 7/2022 # Gia Co Phieu Cong Ty Thanh Le Mới Nhất # Top View

Xem 19,107

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Gia Co Phieu Cong Ty Thanh Le mới nhất ngày 06/07/2022 trên website Raffles.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Gia Co Phieu Cong Ty Thanh Le để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 19,107 lượt xem.

Bảng giá cổ phiếu sàn HSX & HNX hôm nay

Tại sàn HSX & HNX, theo khảo sát lúc 15:50 ngày 06/07, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:50 - 06/07/2022
NgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
AAA Hóa chất 11,200 11,300 -100 -0.89%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,400 11,600 -200 -1.30%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 8,400 8,800 -400 -4.77%
AAV Bất động sản 8,400 8,500 -100 -1.18%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,300 12,300 0 0.00%
ABS Bán lẻ 11,000 11,300 -300 -2.65%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 36,800 37,400 -600 -1.61%
ACB Ngân hàng 24,200 24,500 -300 -1.23%
ACC Xây dựng và Vật liệu 13,800 14,400 -600 -3.83%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 21,700 22,100 -400 -1.59%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,300 0 0.00%
ADC Truyền thông 22,400 22,400 0 0.00%
ADG Truyền thông 35,700 36,800 -1,100 -2.99%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 16,700 18,000 -1,300 -6.98%
AGG Bất động sản 37,400 37,800 -400 -1.06%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 25,300 25,700 -400 -1.56%
AGR Dịch vụ tài chính 10,000 10,200 -200 -1.67%
ALT Truyền thông 20,900 19,000 1,900 10.00%
AMC Tài nguyên cơ bản 24,000 24,000 0 0.00%
AMD Bất động sản 3,200 3,300 -100 -3.87%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 10,700 -100 -0.93%
AMV Dược phẩm và Y tế 8,000 8,000 0 0.00%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 46,300 44,600 1,700 3.70%
APC Dược phẩm và Y tế 18,000 18,000 0 0.00%
APG Dịch vụ tài chính 6,300 6,600 -300 -4.39%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,800 12,200 -400 -3.28%
API Bất động sản 35,000 35,800 -800 -2.23%
APP Hóa chất 8,900 8,900 0 0.00%
APS Dịch vụ tài chính 13,200 13,400 -200 -1.49%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 45,000 45,000 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 5,100 5,300 -200 -3.77%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,400 27,700 -300 -1.08%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 13,900 14,000 -100 -0.71%
ASP Tiện ích cộng đồng 6,600 6,600 0 -0.61%
AST Bán lẻ 57,500 57,100 400 0.70%
ATS Du lịch và giải trí 17,000 17,000 0 0.00%
BAB Ngân hàng 17,000 17,200 -200 -1.16%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 35,600 34,700 900 2.45%
BAX Xây dựng và Vật liệu 81,000 81,000 0 0.00%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 75,500 76,100 -600 -0.79%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,300 12,500 -1,200 -9.60%
BCC Xây dựng và Vật liệu 13,600 13,700 -100 -0.73%
BCE Xây dựng và Vật liệu 8,600 8,700 -100 -0.58%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 35,500 35,400 100 0.28%
BCG Dịch vụ tài chính 13,500 13,700 -200 -1.10%
BCM Bất động sản 61,700 62,000 -300 -0.48%
BDB Truyền thông 12,600 12,600 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 22,700 22,800 -100 -0.44%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 53,800 53,800 0 0.00%
BIC Bảo hiểm 27,000 27,100 -100 -0.19%
BID Ngân hàng 36,200 36,300 -100 -0.28%
BII Bất động sản 4,600 4,700 -100 -2.13%
BKC Tài nguyên cơ bản 5,100 5,500 -400 -7.27%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,400 5,500 -100 -1.46%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,300 3,300 0 0.00%
BMC Tài nguyên cơ bản 12,900 13,200 -300 -2.27%
BMI Bảo hiểm 28,400 28,800 -400 -1.22%
BMP Xây dựng và Vật liệu 54,600 56,600 -2,000 -3.53%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 16,700 18,000 -1,300 -7.22%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,500 10,500 0 0.00%
BRC Hóa chất 12,700 12,500 200 1.20%
BSC Bán lẻ 14,400 14,400 0 0.00%
BSI Dịch vụ tài chính 23,400 24,100 -700 -2.71%
BST Truyền thông 15,600 14,200 1,400 9.86%
BTP Tiện ích cộng đồng 16,600 16,600 0 0.00%
BTS Xây dựng và Vật liệu 7,800 7,700 100 1.30%
BTT Bán lẻ 45,400 45,500 -100 -0.22%
BTW Tiện ích cộng đồng 32,000 32,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 53,800 52,800 1,000 1.89%
BVS Dịch vụ tài chính 18,100 18,600 -500 -2.69%
BWE Tiện ích cộng đồng 49,500 49,500 0 0.00%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 24,800 24,700 100 0.41%
C47 Xây dựng và Vật liệu 13,000 13,200 -200 -1.15%
C69 Xây dựng và Vật liệu 9,800 10,000 -200 -2.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 4,800 4,600 200 4.35%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,000 0 0.00%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 65,000 65,800 -800 -1.22%
CAP Tài nguyên cơ bản 72,000 71,500 500 0.70%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 56,500 56,500 0 0.00%
CCI Tiện ích cộng đồng 26,000 27,300 -1,300 -4.76%
CCL Bất động sản 9,500 9,600 -100 -0.52%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,300 17,200 -900 -5.23%
CDC Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,300 -200 -1.16%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 27,500 0 0.00%
CEE Xây dựng và Vật liệu 10,600 11,300 -700 -6.22%
CEO Bất động sản 27,200 26,200 1,000 3.82%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 6,300 5,900 400 6.78%
CHP Tiện ích cộng đồng 23,300 23,600 -300 -1.06%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,500 -300 -2.40%
CIG Xây dựng và Vật liệu 5,900 6,100 -200 -2.49%
CII Xây dựng và Vật liệu 16,900 16,600 300 1.51%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,000 22,000 0 0.00%
CKG Bất động sản 12,900 12,600 300 2.39%
CKV Công nghệ thông tin 25,000 25,000 0 0.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 36,100 36,000 100 0.28%
CLH Xây dựng và Vật liệu 31,600 32,000 -400 -1.25%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 28,400 -900 -3.00%
CLM Tài nguyên cơ bản 35,000 35,000 0 0.00%
CLW Tiện ích cộng đồng 33,500 33,500 0 0.00%
CMC Ô tô và phụ tùng 7,200 7,900 -700 -8.86%
CMG Công nghệ thông tin 55,100 57,800 -2,700 -4.67%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,300 9,700 -400 -4.12%
CMV Bán lẻ 12,200 12,700 -500 -3.94%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 16,100 16,000 100 0.31%
CNG Tiện ích cộng đồng 33,000 34,500 -1,500 -4.21%
COM Bán lẻ 45,400 48,100 -2,700 -5.52%
CPC Hóa chất 16,800 16,800 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,000 200 4.00%
CRE Bất động sản 20,800 21,500 -700 -3.26%
CSC Bất động sản 50,900 50,500 400 0.79%
CSM Ô tô và phụ tùng 17,700 17,700 0 0.00%
CSV Hóa chất 42,200 42,800 -600 -1.29%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,400 25,800 -400 -1.55%
CTC Du lịch và giải trí 4,100 4,200 -100 -2.38%
CTD Xây dựng và Vật liệu 55,500 55,200 300 0.54%
CTF Ô tô và phụ tùng 25,500 27,000 -1,500 -5.56%
CTG Ngân hàng 26,400 27,000 -600 -2.22%
CTI Xây dựng và Vật liệu 13,000 12,900 100 0.39%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 5,200 5,600 -400 -7.14%
CTR Xây dựng và Vật liệu 59,800 60,000 -200 -0.33%
CTS Dịch vụ tài chính 16,100 16,400 -300 -1.53%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,900 15,900 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,500 0 0.00%
CVN Dược phẩm và Y tế 6,100 6,200 -100 -1.61%
CVT Xây dựng và Vật liệu 40,100 40,100 0 0.00%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 9,800 9,000 800 8.89%
D11 Bất động sản 15,000 16,000 -1,000 -6.25%
D2D Bất động sản 39,900 40,800 -900 -2.21%
DAD Truyền thông 23,700 23,700 0 0.00%
DAE Truyền thông 21,700 19,800 1,900 9.60%
DAG Hóa chất 5,200 5,300 -100 -1.33%
DAH Du lịch và giải trí 7,100 7,100 0 0.00%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 14,800 15,000 -200 -1.33%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 23,800 22,700 1,100 4.63%
DBD Dược phẩm và Y tế 41,500 41,700 -200 -0.36%
DBT Dược phẩm và Y tế 12,000 11,700 300 2.56%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,400 0 0.00%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,300 0 0.49%
DCL Dược phẩm và Y tế 24,600 25,100 -500 -1.80%
DCM Hóa chất 27,500 28,400 -900 -3.17%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,200 39,300 -100 -0.25%
DGC Hóa chất 95,600 98,900 -3,300 -3.34%
DGW Bán lẻ 55,200 57,700 -2,500 -4.33%
DHA Xây dựng và Vật liệu 36,500 36,800 -300 -0.82%
DHC Tài nguyên cơ bản 65,700 66,200 -500 -0.76%
DHG Dược phẩm và Y tế 87,600 88,700 -1,100 -1.24%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,100 10,100 0 0.00%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,600 11,600 0 0.00%
DHT Bán lẻ 40,400 40,400 0 0.00%
DIG Bất động sản 36,200 34,900 1,300 3.58%
DIH Xây dựng và Vật liệu 27,100 27,200 -100 -0.37%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,200 -200 -3.85%
DLG Tài nguyên cơ bản 3,700 3,800 -100 -1.32%
DMC Dược phẩm và Y tế 51,000 50,900 100 0.20%
DNC Tiện ích cộng đồng 55,200 61,300 -6,100 -9.95%
DNM Dược phẩm và Y tế 29,000 29,000 0 0.00%
DNP Xây dựng và Vật liệu 24,900 24,900 0 0.00%
DP3 Dược phẩm và Y tế 92,000 92,000 0 0.00%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 39,300 42,200 -2,900 -6.76%
DPM Hóa chất 44,600 46,400 -1,800 -3.78%
DPR Hóa chất 68,000 68,100 -100 -0.15%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 21,900 22,100 -200 -0.68%
DRC Ô tô và phụ tùng 26,600 26,800 -200 -0.75%
DRH Bất động sản 8,100 8,300 -200 -2.77%
DRL Tiện ích cộng đồng 63,400 63,400 0 0.00%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
DSN Du lịch và giải trí 45,000 46,500 -1,500 -3.23%
DST Truyền thông 6,900 6,900 0 0.00%
DTA Bất động sản 8,300 8,500 -200 -2.12%
DTC Xây dựng và Vật liệu 7,000 7,000 0 0.00%
DTD Xây dựng và Vật liệu 21,300 22,200 -900 -4.05%
DTK Tiện ích cộng đồng 11,600 11,600 0 0.00%
DTL Tài nguyên cơ bản 25,500 25,800 -300 -1.16%
DTT Hóa chất 17,000 17,000 0 0.00%
DVG Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,500 -100 -1.18%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,000 51,500 -500 -0.97%
DXG Bất động sản 20,400 20,000 400 1.75%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,900 12,900 0 0.00%
DXS Bất động sản 17,100 16,500 600 3.33%
DXV Xây dựng và Vật liệu 5,300 5,300 0 -0.38%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,700 7,600 100 1.32%
EBS Truyền thông 10,000 10,000 0 0.00%
ECI Truyền thông 25,600 25,600 0 0.00%
EIB Ngân hàng 31,600 32,500 -900 -2.77%
EID Truyền thông 19,000 19,300 -300 -1.55%
ELC Công nghệ thông tin 15,600 15,600 0 0.00%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,900 18,900 0 0.00%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 13,600 13,900 -300 -2.16%
EVF Dịch vụ tài chính 9,600 9,900 -300 -3.32%
EVG Xây dựng và Vật liệu 6,600 6,700 -100 -1.05%
EVS Dịch vụ tài chính 27,000 28,000 -1,000 -3.57%
FCM Xây dựng và Vật liệu 4,900 4,700 200 3.81%
FCN Xây dựng và Vật liệu 12,600 12,600 0 0.00%
FDC Bất động sản 22,700 23,000 -300 -1.30%
FID Bất động sản 3,000 3,100 -100 -3.23%
FIR Bất động sản 41,800 41,500 300 0.72%
FIT Dịch vụ tài chính 6,300 6,400 -100 -2.17%
FLC Bất động sản 6,300 6,500 -200 -3.66%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 53,900 54,500 -600 -1.10%
FPT Công nghệ thông tin 84,500 85,400 -900 -1.05%
FRT Bán lẻ 77,000 80,000 -3,000 -3.75%
FTS Dịch vụ tài chính 37,100 38,000 -900 -2.37%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 97,200 103,000 -5,800 -5.63%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 43,800 44,000 -200 -0.45%
GDW Tiện ích cộng đồng 31,400 31,400 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 21,700 21,500 200 0.93%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,600 19,900 -300 -1.51%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 50,000 51,500 -1,500 -2.82%
GKM Xây dựng và Vật liệu 45,600 45,600 0 0.00%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 32,900 32,900 0 0.00%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 50,000 50,000 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 21,900 21,200 700 3.30%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 48,000 49,200 -1,200 -2.44%
GMH Xây dựng và Vật liệu 16,800 17,000 -200 -1.18%
GMX Xây dựng và Vật liệu 15,700 15,700 0 0.00%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,500 -100 -0.95%
GTA Tài nguyên cơ bản 14,300 14,600 -300 -1.72%
GVR Hóa chất 21,600 21,700 -100 -0.23%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 14,500 14,500 0 0.00%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 9,800 9,400 400 3.82%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 63,400 63,800 -400 -0.63%
HAI Hóa chất 2,600 2,700 -100 -4.38%
HAP Tài nguyên cơ bản 6,900 7,100 -200 -2.14%
HAR Bất động sản 5,000 4,800 200 3.54%
HAS Xây dựng và Vật liệu 11,500 11,500 0 0.00%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 17,900 17,900 0 0.00%
HAX Ô tô và phụ tùng 19,300 19,700 -400 -1.79%
HBC Xây dựng và Vật liệu 17,700 17,800 -100 -0.28%
HBS Dịch vụ tài chính 6,200 6,600 -400 -6.06%
HCC Xây dựng và Vật liệu 9,900 10,100 -200 -1.98%
HCD Hóa chất 8,000 8,300 -300 -3.03%
HCM Dịch vụ tài chính 23,000 23,100 -100 -0.22%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 9,600 10,300 -700 -6.80%
HDB Ngân hàng 23,700 24,800 -1,100 -4.44%
HDC Bất động sản 35,500 35,400 100 0.14%
HDG Bất động sản 42,400 51,000 -8,600 -16.86%
HEV Truyền thông 45,800 45,800 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 60,500 60,500 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 98,900 98,900 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 3,300 3,100 200 6.45%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,400 9,500 -100 -1.05%
HHS Ô tô và phụ tùng 5,600 5,600 0 -0.53%
HHV Xây dựng và Vật liệu 11,300 11,600 -300 -2.60%
HID Xây dựng và Vật liệu 5,800 5,900 -100 -1.54%
HII Hóa chất 6,900 7,000 -100 -0.72%
HJS Tiện ích cộng đồng 35,000 34,500 500 1.45%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 6,100 5,800 300 5.17%
HLC Tài nguyên cơ bản 14,300 14,500 -200 -1.38%
HLD Bất động sản 27,000 27,000 0 0.00%
HMC Tài nguyên cơ bản 15,700 15,600 100 0.32%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,500 17,500 -1,000 -5.71%
HMR Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,900 -800 -8.08%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 5,100 5,400 -300 -4.72%
HOM Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,800 -100 -1.47%
HOT Du lịch và giải trí 33,000 33,000 0 0.00%
HPG Tài nguyên cơ bản 22,000 21,900 100 0.23%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 26,700 27,000 -300 -1.11%
HQC Bất động sản 4,000 4,000 0 -0.75%
HRC Hóa chất 58,000 58,000 0 0.00%
HSG Tài nguyên cơ bản 17,700 17,200 500 2.91%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 6,000 6,100 -100 -1.64%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,100 100 0.33%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,000 25,000 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 17,300 17,200 100 0.29%
HTL Ô tô và phụ tùng 19,600 21,000 -1,400 -6.67%
HTN Bất động sản 31,300 30,600 700 2.29%
HTP Truyền thông 37,500 36,300 1,200 3.31%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 12,400 -400 -3.23%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 8,800 8,700 100 0.92%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 7,100 7,100 0 0.00%
HUB Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,500 -100 -0.43%
HUT Xây dựng và Vật liệu 25,700 26,600 -900 -3.38%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,300 6,400 -100 -1.87%
HVN Du lịch và giải trí 15,500 15,400 100 0.32%
HVT Hóa chất 50,100 51,100 -1,000 -1.96%
HVX Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,100 0 0.49%
IBC Dịch vụ tài chính 19,500 19,900 -400 -1.76%
ICG Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,500 -300 -4.00%
ICT Công nghệ thông tin 16,900 16,800 100 0.60%
IDC Bất động sản 49,500 49,700 -200 -0.40%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 18,800 18,700 100 0.27%
IDJ Bất động sản 12,600 12,400 200 1.61%
IDV Bất động sản 41,500 42,300 -800 -1.89%
IJC Bất động sản 18,000 17,900 100 0.56%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,900 35,700 200 0.42%
IMP Dược phẩm và Y tế 59,000 59,000 0 0.00%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,200 0 0.00%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 53,600 53,500 100 0.19%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,600 18,000 -400 -2.22%
ITA Bất động sản 7,500 7,700 -200 -2.60%
ITC Bất động sản 9,400 9,400 0 0.00%
ITD Công nghệ thông tin 11,500 11,400 100 0.44%
ITQ Tài nguyên cơ bản 4,400 4,300 100 2.33%
IVS Dịch vụ tài chính 7,400 7,500 -100 -1.33%
JVC Dược phẩm và Y tế 4,800 4,800 0 0.00%
KBC Bất động sản 30,800 31,800 -1,000 -3.14%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 58,500 61,500 -3,000 -4.88%
KDH Bất động sản 35,000 35,200 -200 -0.57%
KDM Xây dựng và Vật liệu 14,300 14,300 0 0.00%
KHG Bất động sản 7,100 7,200 -100 -0.83%
KHP Tiện ích cộng đồng 9,900 10,000 -100 -0.70%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 32,900 32,900 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,000 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 3,400 3,500 -100 -2.86%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 4,300 4,400 -100 -1.37%
KMT Tài nguyên cơ bản 10,800 10,800 0 0.00%
KOS Bất động sản 34,000 34,300 -300 -0.87%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,400 10,500 -100 -0.95%
KSB Tài nguyên cơ bản 23,600 24,500 -900 -3.48%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 6,800 6,900 -100 -1.45%
KSF Bất động sản 85,500 85,800 -300 -0.35%
KSQ Tài nguyên cơ bản 3,200 3,200 0 0.00%
KST Công nghệ thông tin 14,500 14,500 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 17,000 17,000 0 0.00%
KTT Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,000 200 2.22%
KVC Tài nguyên cơ bản 3,100 3,100 0 0.00%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,500 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 97,300 96,000 1,300 1.35%
L18 Xây dựng và Vật liệu 27,400 26,900 500 1.86%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,400 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,300 4,300 0 0.00%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,400 8,700 700 8.05%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,900 3,900 0 0.00%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 18,600 18,600 0 0.00%
LAS Hóa chất 12,200 12,300 -100 -0.81%
LBE Truyền thông 31,600 31,600 0 0.00%
LBM Xây dựng và Vật liệu 88,000 91,900 -3,900 -4.24%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 9,800 10,000 -200 -1.51%
LCM Tài nguyên cơ bản 3,300 3,300 0 -0.30%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,200 2,200 0 0.00%
LDG Bất động sản 9,000 9,000 0 -0.33%
LDP Dược phẩm và Y tế 15,800 15,900 -100 -0.63%
LEC Bất động sản 8,200 8,000 200 2.50%
LGC Xây dựng và Vật liệu 41,900 41,900 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,000 5,000 0 0.00%
LHC Xây dựng và Vật liệu 123,500 130,000 -6,500 -5.00%
LHG Bất động sản 31,600 31,600 0 0.00%
LIG Xây dựng và Vật liệu 5,600 5,700 -100 -1.75%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 43,400 43,000 400 0.93%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,600 3,700 -100 -2.70%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 11,300 11,500 -200 -1.32%
LPB Ngân hàng 13,400 13,700 -300 -1.84%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 9,500 9,500 0 -0.42%
LUT Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,200 0 0.00%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,700 9,400 300 3.19%
MAS Du lịch và giải trí 39,600 39,600 0 0.00%
MBB Ngân hàng 25,200 25,500 -300 -1.18%
MBG Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,700 0 0.00%
MBS Dịch vụ tài chính 17,600 18,200 -600 -3.30%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 9,000 9,000 0 0.00%
MCG Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,700 0 0.00%
MCO Xây dựng và Vật liệu 3,400 3,600 -200 -5.56%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,900 26,600 -1,700 -6.21%
MDC Tài nguyên cơ bản 11,800 11,900 -100 -0.84%
MDG Xây dựng và Vật liệu 17,000 16,200 800 4.94%
MED Dược phẩm và Y tế 21,000 21,000 0 0.00%
MEL Tài nguyên cơ bản 12,800 12,600 200 1.59%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,900 6,000 -100 -2.34%
MHL Tài nguyên cơ bản 8,900 8,900 0 0.00%
MIG Bảo hiểm 23,200 23,100 100 0.43%
MIM Tài nguyên cơ bản 9,500 9,500 0 0.00%
MKV Dược phẩm và Y tế 12,900 12,900 0 0.00%
MSB Ngân hàng 17,000 17,300 -300 -1.73%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 44,300 45,100 -800 -1.67%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 105,900 102,000 3,900 3.82%
MST Xây dựng và Vật liệu 7,100 7,700 -600 -7.79%
MVB Tài nguyên cơ bản 18,200 18,300 -100 -0.55%
MWG Bán lẻ 65,800 65,500 300 0.46%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 11,200 11,700 -500 -3.88%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,200 13,600 -400 -2.94%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,000 13,000 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 21,600 21,600 0 0.00%
NBB Bất động sản 15,100 15,200 -100 -0.33%
NBC Tài nguyên cơ bản 14,800 14,100 700 4.96%
NBP Tiện ích cộng đồng 16,900 16,900 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 23,100 23,100 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 96,800 96,100 700 0.73%
NDN Bất động sản 10,700 10,800 -100 -0.93%
NDX Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,200 0 0.00%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 48,500 48,500 0 0.00%
NFC Hóa chất 17,400 15,900 1,500 9.43%
NHA Xây dựng và Vật liệu 18,900 18,700 200 0.80%
NHC Xây dựng và Vật liệu 31,300 31,300 0 0.00%
NHH Hóa chất 12,700 12,800 -100 -0.39%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 23,900 23,900 0 0.00%
NKG Tài nguyên cơ bản 18,800 18,700 100 0.53%
NLG Bất động sản 35,500 35,500 0 0.00%
NNC Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,200 -100 -0.29%
NRC Bất động sản 14,000 14,500 -500 -3.45%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 92,600 92,700 -100 -0.11%
NSH Tài nguyên cơ bản 5,700 5,800 -100 -1.72%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 7,000 7,000 0 0.00%
NT2 Tiện ích cộng đồng 23,000 23,200 -200 -0.86%
NTH Tiện ích cộng đồng 45,000 45,000 0 0.00%
NTL Bất động sản 24,300 24,700 -400 -1.42%
NTP Xây dựng và Vật liệu 37,400 37,900 -500 -1.32%
NVB Ngân hàng 30,400 31,000 -600 -1.94%
NVL Bất động sản 73,400 73,500 -100 -0.14%
NVT Bất động sản 12,200 12,200 0 0.00%
OCB Ngân hàng 16,900 17,200 -300 -1.46%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 7,300 7,300 0 0.00%
OGC Dịch vụ tài chính 12,200 12,900 -700 -5.43%
ONE Công nghệ thông tin 6,700 6,700 0 0.00%
OPC Dược phẩm và Y tế 56,200 56,000 200 0.36%
ORS Dịch vụ tài chính 14,000 14,700 -700 -4.44%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,000 36,000 -2,000 -5.42%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 20,100 20,100 0 0.00%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,200 10,400 -200 -1.92%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 36,000 35,900 100 0.14%
PCE Hóa chất 24,800 24,800 0 0.00%
PCG Tiện ích cộng đồng 7,000 6,700 300 4.48%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,500 5,500 0 0.00%
PDB Xây dựng và Vật liệu 15,600 15,300 300 1.96%
PDC Du lịch và giải trí 5,400 6,000 -600 -10.00%
PDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 101,600 101,600 0 0.00%
PDR Bất động sản 52,000 52,000 0 0.00%
PEN Xây dựng và Vật liệu 9,800 9,800 0 0.00%
PET Bán lẻ 31,300 32,800 -1,500 -4.43%
PGC Tiện ích cộng đồng 19,000 18,500 500 2.70%
PGD Tiện ích cộng đồng 31,200 31,300 -100 -0.16%
PGI Bảo hiểm 27,300 27,400 -100 -0.36%
PGN Hóa chất 11,600 11,700 -100 -0.85%
PGS Tiện ích cộng đồng 24,000 23,400 600 2.56%
PGT Du lịch và giải trí 5,600 6,100 -500 -8.20%
PGV Tiện ích cộng đồng 25,500 25,500 0 0.00%
PHC Xây dựng và Vật liệu 7,300 7,300 0 -0.27%
PHN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,800 37,800 0 0.00%
PHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,800 17,800 0 0.00%
PHR Hóa chất 61,600 61,600 0 0.00%
PIA Viễn thông 26,300 29,200 -2,900 -9.93%
PIC Tiện ích cộng đồng 12,600 12,600 0 0.00%
PIT Bán lẻ 6,700 6,900 -200 -3.04%
PJC Tiện ích cộng đồng 24,400 24,400 0 0.00%
PJT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,900 -500 -4.59%
PLC Hóa chất 22,500 22,900 -400 -1.75%
PLP Hóa chất 7,000 7,000 0 0.00%
PLX Dầu khí 39,700 40,200 -500 -1.12%
PMB Hóa chất 13,500 13,900 -400 -2.88%
PMC Dược phẩm và Y tế 60,300 60,300 0 0.00%
PMG Tiện ích cộng đồng 12,700 13,400 -700 -5.22%
PMP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,600 14,600 0 0.00%
PMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,200 21,200 0 0.00%
PNC Truyền thông 9,700 10,400 -700 -6.83%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 114,000 118,600 -4,600 -3.88%
POM Tài nguyên cơ bản 7,100 7,100 0 -0.56%
POT Công nghệ thông tin 29,500 29,500 0 0.00%
POW Tiện ích cộng đồng 13,100 13,000 100 0.38%
PPC Tiện ích cộng đồng 17,500 17,600 -100 -0.29%
PPE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,100 14,100 0 0.00%
PPP Dược phẩm và Y tế 14,100 14,400 -300 -2.08%
PPS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 12,000 500 4.17%
PPY Tiện ích cộng đồng 10,100 10,100 0 0.00%
PRC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,500 16,500 0 0.00%
PRE Bảo hiểm 18,000 18,000 0 0.00%
PSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,000 15,000 1,000 6.67%
PSD Bán lẻ 21,400 21,400 0 0.00%
PSE Hóa chất 18,400 18,300 100 0.55%
PSH Bán lẻ 11,000 11,400 -400 -3.08%
PSI Dịch vụ tài chính 7,000 7,200 -200 -2.78%
PSW Hóa chất 15,200 15,200 0 0.00%
PTB Tài nguyên cơ bản 58,200 60,000 -1,800 -3.00%
PTC Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,200 -200 -1.48%
PTD Xây dựng và Vật liệu 11,700 12,900 -1,200 -9.30%
PTI Bảo hiểm 63,000 70,000 -7,000 -10.00%
PTL Bất động sản 4,200 4,300 -100 -2.09%
PTS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,800 11,800 0 0.00%
PV2 Bất động sản 3,300 3,300 0 0.00%
PVB Dầu khí 14,300 14,400 -100 -0.69%
PVC Dầu khí 15,800 16,800 -1,000 -5.95%
PVD Dầu khí 16,000 16,600 -600 -3.61%
PVG Tiện ích cộng đồng 9,700 10,000 -300 -3.00%
PVI Bảo hiểm 46,000 46,600 -600 -1.29%
PVL Bất động sản 5,300 5,200 100 1.92%
PVS Dầu khí 22,800 24,000 -1,200 -5.00%
PVT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,300 20,300 -1,000 -4.69%
QBS Hóa chất 3,800 3,900 -100 -2.58%
QCG Bất động sản 7,200 7,200 0 0.00%
QHD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 47,000 47,000 0 0.00%
QST Truyền thông 17,200 17,200 0 0.00%
QTC Xây dựng và Vật liệu 16,000 16,000 0 0.00%
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 88,000 85,400 2,600 3.04%
RCL Bất động sản 15,700 15,700 0 0.00%
RDP Hóa chất 8,000 7,800 200 2.56%
REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 77,400 79,100 -1,700 -2.15%
ROS Xây dựng và Vật liệu 3,200 3,300 -100 -2.45%
S4A Tiện ích cộng đồng 35,500 36,700 -1,200 -3.27%
S55 Xây dựng và Vật liệu 57,000 60,200 -3,200 -5.32%
S99 Xây dựng và Vật liệu 9,300 9,400 -100 -1.06%
SAB Thực phẩm & Đồ uống 152,800 150,800 2,000 1.33%
SAF Thực phẩm & Đồ uống 68,900 68,900 0 0.00%
SAM Công nghệ thông tin 10,700 10,600 100 0.94%
SAV Tài nguyên cơ bản 17,900 18,100 -200 -0.83%
SBA Tiện ích cộng đồng 22,000 22,700 -700 -3.08%
SBT Thực phẩm & Đồ uống 17,100 17,200 -100 -0.58%
SBV Bán lẻ 14,100 14,200 -100 -0.70%
SC5 Xây dựng và Vật liệu 17,400 17,600 -200 -0.85%
SCD Thực phẩm & Đồ uống 18,700 18,700 0 0.00%
SCG Xây dựng và Vật liệu 70,100 71,800 -1,700 -2.37%
SCI Xây dựng và Vật liệu 10,600 10,600 0 0.00%
SCR Bất động sản 9,300 9,100 200 2.43%
SCS Du lịch và giải trí 151,800 153,500 -1,700 -1.11%
SD2 Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,700 0 0.00%
SD4 Xây dựng và Vật liệu 4,400 4,400 0 0.00%
SD5 Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,000 100 1.11%
SD6 Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,100 0 0.00%
SD9 Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,000 0 0.00%
SDA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,700 12,800 -100 -0.78%
SDC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,100 8,100 0 0.00%
SDG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 23,800 23,800 0 0.00%
SDN Xây dựng và Vật liệu 47,000 47,000 0 0.00%
SDT Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,500 0 0.00%
SDU Xây dựng và Vật liệu 27,500 25,000 2,500 10.00%
SEB Tiện ích cộng đồng 45,000 45,000 0 0.00%
SED Truyền thông 19,900 19,800 100 0.51%
SFC Tiện ích cộng đồng 22,600 22,500 100 0.22%
SFG Hóa chất 14,300 13,600 700 5.15%
SFI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 58,000 60,000 -2,000 -3.33%
SFN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,400 27,400 0 0.00%
SGC Thực phẩm & Đồ uống 82,500 82,500 0 0.00%
SGD Truyền thông 15,400 15,400 0 0.00%
SGH Du lịch và giải trí 25,200 25,200 0 0.00%
SGN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 66,500 67,100 -600 -0.89%
SGR Bất động sản 17,100 17,100 0 0.00%
SGT Công nghệ thông tin 24,500 24,700 -200 -0.61%
SHA Tài nguyên cơ bản 5,200 5,200 0 -0.57%
SHB Ngân hàng 13,700 13,800 -100 -0.72%
SHE Hàng cá nhân & Gia dụng 11,500 11,500 0 0.00%
SHI Tài nguyên cơ bản 15,100 15,100 0 0.00%
SHN Xây dựng và Vật liệu 7,400 7,500 -100 -1.33%
SHP Tiện ích cộng đồng 27,300 27,900 -600 -2.15%
SHS Dịch vụ tài chính 14,300 14,500 -200 -1.38%
SIC Xây dựng và Vật liệu 20,600 20,600 0 0.00%
SII Xây dựng và Vật liệu 14,700 15,500 -800 -4.85%
SJ1 Thực phẩm & Đồ uống 14,300 14,300 0 0.00%
SJD Tiện ích cộng đồng 16,800 17,100 -300 -1.75%
SJE Xây dựng và Vật liệu 27,400 27,500 -100 -0.36%
SJF Hóa chất 5,800 5,900 -100 -1.69%
SJS Bất động sản 68,800 71,900 -3,100 -4.31%
SKG Du lịch và giải trí 16,200 15,800 400 2.22%
SLS Thực phẩm & Đồ uống 126,000 126,000 0 0.00%
SMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,900 8,000 -100 -1.75%
SMB Thực phẩm & Đồ uống 41,000 41,000 0 0.00%
SMC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,200 -200 -0.83%
SMN Truyền thông 13,900 13,900 0 0.00%
SMT Công nghệ thông tin 11,400 11,700 -300 -2.56%
SPC Hóa chất 18,000 18,000 0 0.00%
SPI Tài nguyên cơ bản 5,700 5,900 -200 -3.39%
SPM Dược phẩm và Y tế 19,100 19,100 0 0.00%
SRA Công nghệ thông tin 6,500 6,600 -100 -1.52%
SRC Ô tô và phụ tùng 16,600 16,600 0 0.00%
SRF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,400 -200 -1.61%
SSB Ngân hàng 31,300 31,700 -400 -1.26%
SSC Thực phẩm & Đồ uống 36,400 36,400 0 0.00%
SSI Dịch vụ tài chính 19,300 19,700 -400 -2.03%
SSM Tài nguyên cơ bản 6,000 6,000 0 0.00%
ST8 Công nghệ thông tin 18,000 17,700 300 1.69%
STB Ngân hàng 22,900 23,100 -200 -0.87%
STC Truyền thông 22,000 22,000 0 0.00%
STG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,400 30,400 0 0.00%
STK Hàng cá nhân & Gia dụng 48,800 48,800 0 0.00%
STP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,200 8,200 0 0.00%
SVC Ô tô và phụ tùng 102,700 102,700 0 0.00%
SVD Hàng cá nhân & Gia dụng 5,400 5,600 -200 -3.57%
SVI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 76,700 71,800 4,900 6.82%
SVN Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,000 0 0.00%
SVT Tài nguyên cơ bản 11,900 12,100 -200 -1.65%
SZB Bất động sản 35,700 36,600 -900 -2.46%
SZC Bất động sản 42,000 42,000 0 0.00%
SZL Bất động sản 56,900 55,800 1,100 1.97%
TA9 Xây dựng và Vật liệu 14,500 14,500 0 0.00%
TAR Thực phẩm & Đồ uống 24,900 25,200 -300 -1.19%
TBC Tiện ích cộng đồng 30,200 30,600 -400 -1.15%
TBX Xây dựng và Vật liệu 22,300 22,300 0 0.00%
TC6 Tài nguyên cơ bản 9,000 8,600 400 4.65%
TCB Ngân hàng 37,800 37,700 100 0.13%
TCD Xây dựng và Vật liệu 9,900 10,000 -100 -0.70%
TCH Ô tô và phụ tùng 10,700 10,600 100 0.47%
TCL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,100 35,100 0 0.00%
TCM Hàng cá nhân & Gia dụng 43,800 45,000 -1,200 -2.56%
TCO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,800 10,100 -300 -2.87%
TCR Xây dựng và Vật liệu 4,400 4,400 0 -0.67%
TCT Du lịch và giải trí 37,100 37,700 -600 -1.46%
TDC Bất động sản 10,800 10,800 0 0.00%
TDG Tiện ích cộng đồng 5,500 5,700 -200 -3.37%
TDH Bất động sản 5,800 5,800 0 0.00%
TDM Tiện ích cộng đồng 39,600 39,400 200 0.51%
TDN Tài nguyên cơ bản 12,100 12,200 -100 -0.82%
TDP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,900 27,700 1,200 4.33%
TDT Hàng cá nhân & Gia dụng 9,500 9,700 -200 -2.06%
TDW Tiện ích cộng đồng 43,100 43,100 0 0.00%
TEG Bất động sản 9,100 9,300 -200 -1.63%
TET Hàng cá nhân & Gia dụng 31,200 31,200 0 0.00%
TFC Thực phẩm & Đồ uống 6,800 6,300 500 7.94%
TGG Xây dựng và Vật liệu 6,000 6,100 -100 -2.28%
THB Thực phẩm & Đồ uống 14,000 14,000 0 0.00%
THD Bất động sản 55,000 55,800 -800 -1.43%
THG Xây dựng và Vật liệu 47,000 47,100 -100 -0.21%
THI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,000 24,500 500 1.84%
THS Bán lẻ 18,400 18,400 0 0.00%
THT Tài nguyên cơ bản 11,900 11,800 100 0.85%
TIG Bất động sản 12,000 12,000 0 0.00%
TIP Bất động sản 23,500 23,500 0 0.00%
TIX Bất động sản 32,700 32,700 0 0.00%
TJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
TKC Xây dựng và Vật liệu 5,400 5,700 -300 -5.26%
TKU Tài nguyên cơ bản 19,900 20,000 -100 -0.50%
TLD Bất động sản 5,500 5,600 -100 -1.44%
TLG Hàng cá nhân & Gia dụng 47,400 47,800 -400 -0.84%
TLH Tài nguyên cơ bản 9,000 9,100 -100 -0.77%
TMB Tài nguyên cơ bản 18,200 18,300 -100 -0.55%
TMC Tiện ích cộng đồng 15,500 15,500 0 0.00%
TMP Tiện ích cộng đồng 55,000 54,100 900 1.66%
TMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 81,300 81,400 -100 -0.12%
TMT Ô tô và phụ tùng 21,200 21,500 -300 -1.17%
TMX Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,000 0 0.00%
TN1 Bất động sản 24,000 24,200 -200 -0.83%
TNA Tài nguyên cơ bản 9,300 9,300 0 0.00%
TNC Hóa chất 53,400 57,400 -4,000 -6.97%
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng 27,900 27,500 400 1.45%
TNH Dược phẩm và Y tế 43,200 44,000 -800 -1.82%
TNI Tài nguyên cơ bản 3,900 3,900 0 0.78%
TNT Tài nguyên cơ bản 6,900 7,000 -100 -2.00%
TOT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,700 11,600 1,100 9.48%
TPB Ngân hàng 27,300 27,500 -200 -0.73%
TPC Hóa chất 9,100 9,100 0 0.00%
TPH Truyền thông 12,200 12,200 0 0.00%
TPP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
TRA Dược phẩm và Y tế 92,000 92,000 0 0.00%
TRC Hóa chất 39,400 39,400 0 0.00%
TSB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,400 0 0.00%
TSC Hóa chất 6,100 6,300 -200 -2.40%
TST Công nghệ thông tin 9,500 9,500 0 0.00%
TTA Xây dựng và Vật liệu 11,500 11,600 -100 -0.43%
TTB Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,700 0 -0.27%
TTC Xây dựng và Vật liệu 13,400 12,400 1,000 8.06%
TTE Tiện ích cộng đồng 12,500 13,400 -900 -6.72%
TTF Tài nguyên cơ bản 7,300 7,500 -200 -2.14%
TTH Bán lẻ 3,200 3,300 -100 -3.03%
TTL Xây dựng và Vật liệu 16,900 16,900 0 0.00%
TTT Du lịch và giải trí 39,000 43,000 -4,000 -9.30%
TTZ Xây dựng và Vật liệu 3,000 3,000 0 0.00%
TV2 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 40,100 41,000 -900 -2.20%
TV3 Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,400 0 0.00%
TV4 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,500 18,500 0 0.00%
TVB Dịch vụ tài chính 6,900 7,100 -200 -2.40%
TVC Dịch vụ tài chính 7,700 7,800 -100 -1.28%
TVD Tài nguyên cơ bản 14,000 13,800 200 1.45%
TVS Dịch vụ tài chính 31,700 31,900 -200 -0.63%
TVT Hàng cá nhân & Gia dụng 29,500 29,900 -400 -1.34%
TXM Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,200 0 0.00%
TYA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,500 14,700 -200 -1.36%
UDC Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,400 -100 -1.43%
UIC Xây dựng và Vật liệu 40,400 40,400 0 0.00%
UNI Công nghệ thông tin 14,800 16,300 -1,500 -9.20%
V12 Xây dựng và Vật liệu 14,000 14,000 0 0.00%
V21 Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,400 -300 -4.69%
VAF Hóa chất 13,500 13,500 0 0.00%
VBC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 33,300 33,400 -100 -0.30%
VC1 Xây dựng và Vật liệu 11,500 11,500 0 0.00%
VC2 Xây dựng và Vật liệu 18,200 20,200 -2,000 -9.90%
VC3 Bất động sản 43,700 43,900 -200 -0.46%
VC6 Xây dựng và Vật liệu 9,700 9,700 0 0.00%
VC7 Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,400 -300 -3.19%
VC9 Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,300 -100 -1.08%
VCA Tài nguyên cơ bản 14,100 14,700 -600 -3.75%
VCB Ngân hàng 73,100 74,000 -900 -1.22%
VCC Xây dựng và Vật liệu 14,800 14,900 -100 -0.67%
VCF Thực phẩm & Đồ uống 237,500 237,500 0 0.00%
VCG Xây dựng và Vật liệu 17,500 17,600 -100 -0.57%
VCI Dịch vụ tài chính 35,600 36,400 -800 -2.07%
VCM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,700 0 0.00%
VCS Xây dựng và Vật liệu 72,200 72,200 0 0.00%
VDL Thực phẩm & Đồ uống 21,000 21,000 0 0.00%
VDP Dược phẩm và Y tế 36,800 37,000 -200 -0.54%
VDS Dịch vụ tài chính 16,100 16,600 -500 -2.73%
VE1 Xây dựng và Vật liệu 4,400 4,000 400 10.00%
VE2 Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,300 0 0.00%
VE3 Xây dựng và Vật liệu 10,300 10,300 0 0.00%
VE4 Xây dựng và Vật liệu 81,000 81,000 0 0.00%
VE8 Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,200 0 0.00%
VFG Hóa chất 48,500 48,500 0 0.00%
VGC Xây dựng và Vật liệu 47,500 49,600 -2,100 -4.14%
VGP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 27,500 0 0.00%
VGS Tài nguyên cơ bản 16,600 16,600 0 0.00%
VHC Thực phẩm & Đồ uống 81,300 81,300 0 0.00%
VHE Dược phẩm và Y tế 4,900 5,000 -100 -2.00%
VHL Xây dựng và Vật liệu 21,000 21,900 -900 -4.11%
VHM Bất động sản 58,700 60,500 -1,800 -2.98%
VIB Ngân hàng 24,100 24,100 0 0.00%
VIC Bất động sản 70,700 72,300 -1,600 -2.21%
VID Tài nguyên cơ bản 7,800 7,700 100 1.04%
VIE Công nghệ thông tin 8,200 9,100 -900 -9.89%
VIF Tài nguyên cơ bản 17,000 17,900 -900 -5.03%
VIG Dịch vụ tài chính 6,200 6,400 -200 -3.13%
VIP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 6,400 -200 -2.37%
VIT Xây dựng và Vật liệu 18,900 18,900 0 0.00%
VIX Dịch vụ tài chính 10,000 10,200 -200 -2.06%
VJC Du lịch và giải trí 125,300 125,900 -600 -0.48%
VKC Ô tô và phụ tùng 4,300 4,400 -100 -2.27%
VLA Công nghệ thông tin 61,000 61,000 0 0.00%
VMC Xây dựng và Vật liệu 13,400 13,400 0 0.00%
VMD Dược phẩm và Y tế 22,000 22,000 0 0.00%
VMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,100 11,100 0 0.00%
VNC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 46,500 46,500 0 0.00%
VND Dịch vụ tài chính 18,100 18,600 -500 -2.69%
VNE Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,900 -300 -2.53%
VNF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
VNG Du lịch và giải trí 11,300 11,100 200 1.35%
VNL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,200 19,200 0 0.00%
VNM Thực phẩm & Đồ uống 70,300 73,100 -2,800 -3.83%
VNR Bảo hiểm 23,300 23,900 -600 -2.51%
VNS Du lịch và giải trí 12,100 12,700 -600 -4.74%
VNT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 84,900 84,900 0 0.00%
VOS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,100 16,700 -600 -3.59%
VPB Ngân hàng 29,300 29,500 -200 -0.68%
VPD Tiện ích cộng đồng 19,200 19,000 200 0.79%
VPG Tài nguyên cơ bản 24,800 26,400 -1,600 -5.88%
VPH Bất động sản 6,500 6,400 100 1.56%
VPI Bất động sản 62,400 61,700 700 1.13%
VPS Hóa chất 12,000 12,000 0 0.00%
VRC Bất động sản 9,800 9,800 0 0.00%
VRE Bất động sản 27,000 28,000 -1,000 -3.58%
VSA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,000 26,900 -900 -3.35%
VSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 38,100 39,100 -1,000 -2.44%
VSH Tiện ích cộng đồng 38,200 38,200 0 0.00%
VSI Xây dựng và Vật liệu 23,400 21,900 1,500 6.62%
VSM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,000 25,000 0 0.00%
VTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,500 11,500 0 0.00%
VTC Công nghệ thông tin 15,500 15,500 0 0.00%
VTH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,000 0 0.00%
VTJ Hàng cá nhân & Gia dụng 4,700 4,700 0 0.00%
VTL Thực phẩm & Đồ uống 13,400 13,400 0 0.00%
VTO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,500 7,500 0 -0.53%
VTV Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,000 0 0.00%
VTZ Hóa chất 8,100 9,000 -900 -10.00%
VXB Xây dựng và Vật liệu 16,500 16,500 0 0.00%
WCS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 163,000 165,000 -2,000 -1.21%
WSS Dịch vụ tài chính 7,500 7,600 -100 -1.32%
X20 Hàng cá nhân & Gia dụng 8,200 8,200 0 0.00%
YBM Tài nguyên cơ bản 7,900 7,900 0 0.00%
YEG Truyền thông 23,000 23,000 0 0.00%
 • Giá cổ phiếu AAA (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu AAM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.30%)
 • Giá cổ phiếu AAT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.77%)
 • Giá cổ phiếu AAV (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu ABR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,300đ (so với giá phiên trước 12,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ABS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.65%)
 • Giá cổ phiếu ABT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 37,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.61%)
 • Giá cổ phiếu ACB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,200đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.23%)
 • Giá cổ phiếu ACC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,800đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.83%)
 • Giá cổ phiếu ACL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu ACM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 22,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADG (ngành Truyền thông) có thị giá là 35,700đ (so với giá phiên trước 36,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.99%)
 • Giá cổ phiếu ADS (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu AGG (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,400đ (so với giá phiên trước 37,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu AGM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 25,300đ (so với giá phiên trước 25,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.56%)
 • Giá cổ phiếu AGR (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.67%)
 • Giá cổ phiếu ALT (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 19,000đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu AMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu AMD (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.87%)
 • Giá cổ phiếu AME (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu AMV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ANV (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 46,300đ (so với giá phiên trước 44,600đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.70%)
 • Giá cổ phiếu APC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu APG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.39%)
 • Giá cổ phiếu APH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.28%)
 • Giá cổ phiếu API (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.23%)
 • Giá cổ phiếu APP (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu APS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.49%)
 • Giá cổ phiếu ARM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ART (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.77%)
 • Giá cổ phiếu ASG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu ASM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu ASP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.61%)
 • Giá cổ phiếu AST (ngành Bán lẻ) có thị giá là 57,500đ (so với giá phiên trước 57,100đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu ATS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BAB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.16%)
 • Giá cổ phiếu BAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 35,600đ (so với giá phiên trước 34,700đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.45%)
 • Giá cổ phiếu BAX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,000đ (so với giá phiên trước 81,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 75,500đ (so với giá phiên trước 76,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.79%)
 • Giá cổ phiếu BBS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 12,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.60%)
 • Giá cổ phiếu BCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.73%)
 • Giá cổ phiếu BCE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 8,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu BCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.28%)
 • Giá cổ phiếu BCG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.10%)
 • Giá cổ phiếu BCM (ngành Bất động sản) có thị giá là 61,700đ (so với giá phiên trước 62,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu BDB (ngành Truyền thông) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BED (ngành Truyền thông) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu BHN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 53,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BIC (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.19%)
 • Giá cổ phiếu BID (ngành Ngân hàng) có thị giá là 36,200đ (so với giá phiên trước 36,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.28%)
 • Giá cổ phiếu BII (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.13%)
 • Giá cổ phiếu BKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.27%)
 • Giá cổ phiếu BKG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu BLF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 13,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu BMI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 28,400đ (so với giá phiên trước 28,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu BMP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 54,600đ (so với giá phiên trước 56,600đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.53%)
 • Giá cổ phiếu BNA (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.22%)
 • Giá cổ phiếu BPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.20%)
 • Giá cổ phiếu BSC (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 24,100đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.71%)
 • Giá cổ phiếu BST (ngành Truyền thông) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 14,200đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.86%)
 • Giá cổ phiếu BTP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,800đ (so với giá phiên trước 7,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.30%)
 • Giá cổ phiếu BTT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 45,400đ (so với giá phiên trước 45,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu BTW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BVH (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 52,800đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.89%)
 • Giá cổ phiếu BVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.69%)
 • Giá cổ phiếu BWE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 49,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BXH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C32 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.41%)
 • Giá cổ phiếu C47 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu C69 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu C92 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,800đ (so với giá phiên trước 4,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.35%)
 • Giá cổ phiếu CAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 65,000đ (so với giá phiên trước 65,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu CAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 72,000đ (so với giá phiên trước 71,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu CAV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 56,500đ (so với giá phiên trước 56,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CCI (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 27,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu CCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.52%)
 • Giá cổ phiếu CCR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,300đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.23%)
 • Giá cổ phiếu CDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.16%)
 • Giá cổ phiếu CDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CEE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.22%)
 • Giá cổ phiếu CEO (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,200đ (so với giá phiên trước 26,200đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.82%)
 • Giá cổ phiếu CET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 5,900đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.78%)
 • Giá cổ phiếu CHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,300đ (so với giá phiên trước 23,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu CIA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.40%)
 • Giá cổ phiếu CIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.49%)
 • Giá cổ phiếu CII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.51%)
 • Giá cổ phiếu CJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CKG (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.39%)
 • Giá cổ phiếu CKV (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 36,100đ (so với giá phiên trước 36,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.28%)
 • Giá cổ phiếu CLH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 32,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.25%)
 • Giá cổ phiếu CLL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 28,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu CLM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 33,500đ (so với giá phiên trước 33,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.86%)
 • Giá cổ phiếu CMG (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 55,100đ (so với giá phiên trước 57,800đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.67%)
 • Giá cổ phiếu CMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.12%)
 • Giá cổ phiếu CMV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.94%)
 • Giá cổ phiếu CMX (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.31%)
 • Giá cổ phiếu CNG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 33,000đ (so với giá phiên trước 34,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.21%)
 • Giá cổ phiếu COM (ngành Bán lẻ) có thị giá là 45,400đ (so với giá phiên trước 48,100đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.52%)
 • Giá cổ phiếu CPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CRC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.00%)
 • Giá cổ phiếu CRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 20,800đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.26%)
 • Giá cổ phiếu CSC (ngành Bất động sản) có thị giá là 50,900đ (so với giá phiên trước 50,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.79%)
 • Giá cổ phiếu CSM (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CSV (ngành Hóa chất) có thị giá là 42,200đ (so với giá phiên trước 42,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.29%)
 • Giá cổ phiếu CTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,400đ (so với giá phiên trước 25,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.55%)
 • Giá cổ phiếu CTC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.38%)
 • Giá cổ phiếu CTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 55,500đ (so với giá phiên trước 55,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.54%)
 • Giá cổ phiếu CTF (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu CTG (ngành Ngân hàng) có thị giá là 26,400đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu CTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.39%)
 • Giá cổ phiếu CTP (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu CTR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 59,800đ (so với giá phiên trước 60,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu CTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.53%)
 • Giá cổ phiếu CTT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CVN (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.61%)
 • Giá cổ phiếu CVT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,100đ (so với giá phiên trước 40,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CX8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.89%)
 • Giá cổ phiếu D11 (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu D2D (ngành Bất động sản) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 40,800đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.21%)
 • Giá cổ phiếu DAD (ngành Truyền thông) có thị giá là 23,700đ (so với giá phiên trước 23,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAE (ngành Truyền thông) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 19,800đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.60%)
 • Giá cổ phiếu DAG (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu DAH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu DBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 23,800đ (so với giá phiên trước 22,700đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.63%)
 • Giá cổ phiếu DBD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 41,500đ (so với giá phiên trước 41,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu DBT (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu DC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DC4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.49%)
 • Giá cổ phiếu DCL (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 24,600đ (so với giá phiên trước 25,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.80%)
 • Giá cổ phiếu DCM (ngành Hóa chất) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 28,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.17%)
 • Giá cổ phiếu DDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,200đ (so với giá phiên trước 39,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.25%)
 • Giá cổ phiếu DGC (ngành Hóa chất) có thị giá là 95,600đ (so với giá phiên trước 98,900đ giảm -3,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.34%)
 • Giá cổ phiếu DGW (ngành Bán lẻ) có thị giá là 55,200đ (so với giá phiên trước 57,700đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.33%)
 • Giá cổ phiếu DHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 36,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.82%)
 • Giá cổ phiếu DHC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 65,700đ (so với giá phiên trước 66,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.76%)
 • Giá cổ phiếu DHG (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 87,600đ (so với giá phiên trước 88,700đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.24%)
 • Giá cổ phiếu DHM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 40,400đ (so với giá phiên trước 40,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 36,200đ (so với giá phiên trước 34,900đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.58%)
 • Giá cổ phiếu DIH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,100đ (so với giá phiên trước 27,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.37%)
 • Giá cổ phiếu DL1 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.85%)
 • Giá cổ phiếu DLG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu DMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 51,000đ (so với giá phiên trước 50,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.20%)
 • Giá cổ phiếu DNC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 55,200đ (so với giá phiên trước 61,300đ giảm -6,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.95%)
 • Giá cổ phiếu DNM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 29,000đ (so với giá phiên trước 29,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 24,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DP3 (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 92,000đ (so với giá phiên trước 92,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 39,300đ (so với giá phiên trước 42,200đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.76%)
 • Giá cổ phiếu DPM (ngành Hóa chất) có thị giá là 44,600đ (so với giá phiên trước 46,400đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.78%)
 • Giá cổ phiếu DPR (ngành Hóa chất) có thị giá là 68,000đ (so với giá phiên trước 68,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.15%)
 • Giá cổ phiếu DQC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu DRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 26,600đ (so với giá phiên trước 26,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu DRH (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.77%)
 • Giá cổ phiếu DRL (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 63,400đ (so với giá phiên trước 63,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DS3 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DSN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 46,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu DST (ngành Truyền thông) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTA (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.12%)
 • Giá cổ phiếu DTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 22,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.05%)
 • Giá cổ phiếu DTK (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 25,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.16%)
 • Giá cổ phiếu DTT (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu DVP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 51,000đ (so với giá phiên trước 51,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.97%)
 • Giá cổ phiếu DXG (ngành Bất động sản) có thị giá là 20,400đ (so với giá phiên trước 20,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.75%)
 • Giá cổ phiếu DXP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DXS (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu DXV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.38%)
 • Giá cổ phiếu DZM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.32%)
 • Giá cổ phiếu EBS (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ECI (ngành Truyền thông) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 25,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 32,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.77%)
 • Giá cổ phiếu EID (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 19,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.55%)
 • Giá cổ phiếu ELC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EMC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 18,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EVE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.16%)
 • Giá cổ phiếu EVF (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.32%)
 • Giá cổ phiếu EVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.05%)
 • Giá cổ phiếu EVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu FCM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.81%)
 • Giá cổ phiếu FCN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 23,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.30%)
 • Giá cổ phiếu FID (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu FIR (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,800đ (so với giá phiên trước 41,500đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.72%)
 • Giá cổ phiếu FIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.17%)
 • Giá cổ phiếu FLC (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.66%)
 • Giá cổ phiếu FMC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 53,900đ (so với giá phiên trước 54,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.10%)
 • Giá cổ phiếu FPT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 84,500đ (so với giá phiên trước 85,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.05%)
 • Giá cổ phiếu FRT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 77,000đ (so với giá phiên trước 80,000đ giảm -3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.75%)
 • Giá cổ phiếu FTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 37,100đ (so với giá phiên trước 38,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.37%)
 • Giá cổ phiếu GAB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 196,400đ (so với giá phiên trước 196,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 97,200đ (so với giá phiên trước 103,000đ tăng -5,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.63%)
 • Giá cổ phiếu GDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 43,800đ (so với giá phiên trước 44,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu GDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,400đ (so với giá phiên trước 31,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GEG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 21,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93%)
 • Giá cổ phiếu GEX (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 19,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.51%)
 • Giá cổ phiếu GIC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GIL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 51,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.82%)
 • Giá cổ phiếu GKM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 45,600đ (so với giá phiên trước 45,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GLT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 32,900đ (so với giá phiên trước 32,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 50,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 21,200đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.30%)
 • Giá cổ phiếu GMD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 49,200đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.44%)
 • Giá cổ phiếu GMH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 17,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu GMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GSP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.95%)
 • Giá cổ phiếu GTA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.72%)
 • Giá cổ phiếu GVR (ngành Hóa chất) có thị giá là 21,600đ (so với giá phiên trước 21,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu HAD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.82%)
 • Giá cổ phiếu HAH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 63,400đ (so với giá phiên trước 63,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu HAI (ngành Hóa chất) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.38%)
 • Giá cổ phiếu HAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.14%)
 • Giá cổ phiếu HAR (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 4,800đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.54%)
 • Giá cổ phiếu HAS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAX (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.79%)
 • Giá cổ phiếu HBC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.28%)
 • Giá cổ phiếu HBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu HCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.98%)
 • Giá cổ phiếu HCD (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu HCM (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu HCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 10,300đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu HDB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 23,700đ (so với giá phiên trước 24,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu HDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu HDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,400đ (so với giá phiên trước 51,000đ giảm -8,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -16.86%)
 • Giá cổ phiếu HEV (ngành Truyền thông) có thị giá là 45,800đ (so với giá phiên trước 45,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HGM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 60,500đ (so với giá phiên trước 60,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 98,900đ (so với giá phiên trước 98,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.45%)
 • Giá cổ phiếu HHP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.05%)
 • Giá cổ phiếu HHS (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.53%)
 • Giá cổ phiếu HHV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.60%)
 • Giá cổ phiếu HID (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu HII (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.72%)
 • Giá cổ phiếu HJS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 34,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.45%)
 • Giá cổ phiếu HKT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 5,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.17%)
 • Giá cổ phiếu HLC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.38%)
 • Giá cổ phiếu HLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.32%)
 • Giá cổ phiếu HMH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 17,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.71%)
 • Giá cổ phiếu HMR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.08%)
 • Giá cổ phiếu HNG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.72%)
 • Giá cổ phiếu HOM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.47%)
 • Giá cổ phiếu HOT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 33,000đ (so với giá phiên trước 33,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 21,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.23%)
 • Giá cổ phiếu HPM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPX (ngành Bất động sản) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu HQC (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu HRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 58,000đ (so với giá phiên trước 58,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HSG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,200đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.91%)
 • Giá cổ phiếu HSL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.64%)
 • Giá cổ phiếu HT1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.33%)
 • Giá cổ phiếu HTC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.29%)
 • Giá cổ phiếu HTL (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 21,000đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu HTN (ngành Bất động sản) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 30,600đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.29%)
 • Giá cổ phiếu HTP (ngành Truyền thông) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 36,300đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.31%)
 • Giá cổ phiếu HTV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu HU1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.92%)
 • Giá cổ phiếu HU3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HUB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.43%)
 • Giá cổ phiếu HUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 25,700đ (so với giá phiên trước 26,600đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.38%)
 • Giá cổ phiếu HVH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.87%)
 • Giá cổ phiếu HVN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.32%)
 • Giá cổ phiếu HVT (ngành Hóa chất) có thị giá là 50,100đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu HVX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.49%)
 • Giá cổ phiếu IBC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 19,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.76%)
 • Giá cổ phiếu ICG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.00%)
 • Giá cổ phiếu ICT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.60%)
 • Giá cổ phiếu IDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 49,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.40%)
 • Giá cổ phiếu IDI (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.27%)
 • Giá cổ phiếu IDJ (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.61%)
 • Giá cổ phiếu IDV (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,500đ (so với giá phiên trước 42,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.89%)
 • Giá cổ phiếu IJC (ngành Bất động sản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 17,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.56%)
 • Giá cổ phiếu ILB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,900đ (so với giá phiên trước 35,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.42%)
 • Giá cổ phiếu IMP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 59,000đ (so với giá phiên trước 59,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 53,600đ (so với giá phiên trước 53,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.19%)
 • Giá cổ phiếu IPA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu ITA (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.60%)
 • Giá cổ phiếu ITC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ITD (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.44%)
 • Giá cổ phiếu ITQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu IVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu JVC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,800đ (so với giá phiên trước 4,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KBC (ngành Bất động sản) có thị giá là 30,800đ (so với giá phiên trước 31,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.14%)
 • Giá cổ phiếu KDC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 58,500đ (so với giá phiên trước 61,500đ giảm -3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.88%)
 • Giá cổ phiếu KDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu KDM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu KHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu KHS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 32,900đ (so với giá phiên trước 32,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KLF (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu KMR (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.37%)
 • Giá cổ phiếu KMT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KOS (ngành Bất động sản) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 34,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu KPF (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.95%)
 • Giá cổ phiếu KSB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.48%)
 • Giá cổ phiếu KSD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu KSF (ngành Bất động sản) có thị giá là 85,500đ (so với giá phiên trước 85,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.35%)
 • Giá cổ phiếu KSQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.22%)
 • Giá cổ phiếu KVC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L10 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 28,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L14 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 97,300đ (so với giá phiên trước 96,000đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.35%)
 • Giá cổ phiếu L18 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 26,900đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.86%)
 • Giá cổ phiếu L35 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L40 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L43 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L61 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 8,700đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.05%)
 • Giá cổ phiếu L62 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 3,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LAS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.81%)
 • Giá cổ phiếu LBE (ngành Truyền thông) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 31,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LBM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 88,000đ (so với giá phiên trước 91,900đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.24%)
 • Giá cổ phiếu LCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 26,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.51%)
 • Giá cổ phiếu LCM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.30%)
 • Giá cổ phiếu LCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,200đ (so với giá phiên trước 2,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu LDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 15,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu LEC (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.50%)
 • Giá cổ phiếu LGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 41,900đ (so với giá phiên trước 41,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LGL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 123,500đ (so với giá phiên trước 130,000đ giảm -6,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu LHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 31,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu LIX (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 43,400đ (so với giá phiên trước 43,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93%)
 • Giá cổ phiếu LM7 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu LM8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu LPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.84%)
 • Giá cổ phiếu LSS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.42%)
 • Giá cổ phiếu LUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.19%)
 • Giá cổ phiếu MAS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 39,600đ (so với giá phiên trước 39,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu MBG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.30%)
 • Giá cổ phiếu MCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCO (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu MCP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 26,600đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.21%)
 • Giá cổ phiếu MDC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.84%)
 • Giá cổ phiếu MDG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 16,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.94%)
 • Giá cổ phiếu MED (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MEL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 12,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.59%)
 • Giá cổ phiếu MHC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu MHL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MIG (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 23,200đ (so với giá phiên trước 23,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.43%)
 • Giá cổ phiếu MIM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MKV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.73%)
 • Giá cổ phiếu MSH (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 44,300đ (so với giá phiên trước 45,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.67%)
 • Giá cổ phiếu MSN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 105,900đ (so với giá phiên trước 102,000đ tăng 3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.82%)
 • Giá cổ phiếu MST (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.79%)
 • Giá cổ phiếu MVB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.55%)
 • Giá cổ phiếu MWG (ngành Bán lẻ) có thị giá là 65,800đ (so với giá phiên trước 65,500đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.46%)
 • Giá cổ phiếu NAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.88%)
 • Giá cổ phiếu NAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.94%)
 • Giá cổ phiếu NAP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,600đ (so với giá phiên trước 21,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBB (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu NBC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 14,100đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.96%)
 • Giá cổ phiếu NBP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 23,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 96,800đ (so với giá phiên trước 96,100đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.73%)
 • Giá cổ phiếu NDN (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu NDX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 48,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 15,900đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.43%)
 • Giá cổ phiếu NHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.80%)
 • Giá cổ phiếu NHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 31,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHH (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.39%)
 • Giá cổ phiếu NHT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 23,900đ (so với giá phiên trước 23,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NKG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu NLG (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NNC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.29%)
 • Giá cổ phiếu NRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.45%)
 • Giá cổ phiếu NSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 92,600đ (so với giá phiên trước 92,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.11%)
 • Giá cổ phiếu NSH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.72%)
 • Giá cổ phiếu NST (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NT2 (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.86%)
 • Giá cổ phiếu NTH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,300đ (so với giá phiên trước 24,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.42%)
 • Giá cổ phiếu NTP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 37,400đ (so với giá phiên trước 37,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu NVB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 30,400đ (so với giá phiên trước 31,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.94%)
 • Giá cổ phiếu NVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 73,400đ (so với giá phiên trước 73,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.14%)
 • Giá cổ phiếu NVT (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu OCH (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OGC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.43%)
 • Giá cổ phiếu ONE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OPC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 56,200đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.36%)
 • Giá cổ phiếu ORS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu PAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.42%)
 • Giá cổ phiếu PAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 20,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PBP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.92%)
 • Giá cổ phiếu PC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 35,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu PCE (ngành Hóa chất) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PCG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 6,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.48%)
 • Giá cổ phiếu PCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PDB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,300đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.96%)
 • Giá cổ phiếu PDC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu PDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 101,600đ (so với giá phiên trước 101,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PDR (ngành Bất động sản) có thị giá là 52,000đ (so với giá phiên trước 52,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PEN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PET (ngành Bán lẻ) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.43%)
 • Giá cổ phiếu PGC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 18,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.70%)
 • Giá cổ phiếu PGD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,200đ (so với giá phiên trước 31,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.16%)
 • Giá cổ phiếu PGI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu PGN (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu PGS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 23,400đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu PGT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.20%)
 • Giá cổ phiếu PGV (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 25,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.27%)
 • Giá cổ phiếu PHN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,800đ (so với giá phiên trước 37,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 17,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHR (ngành Hóa chất) có thị giá là 61,600đ (so với giá phiên trước 61,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIA (ngành Viễn thông) có thị giá là 26,300đ (so với giá phiên trước 29,200đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.93%)
 • Giá cổ phiếu PIC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.04%)
 • Giá cổ phiếu PJC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PJT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.59%)
 • Giá cổ phiếu PLC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,500đ (so với giá phiên trước 22,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu PLP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PLX (ngành Dầu khí) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 40,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.12%)
 • Giá cổ phiếu PMB (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.88%)
 • Giá cổ phiếu PMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 60,300đ (so với giá phiên trước 60,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.22%)
 • Giá cổ phiếu PMP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,600đ (so với giá phiên trước 14,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,200đ (so với giá phiên trước 21,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNC (ngành Truyền thông) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.83%)
 • Giá cổ phiếu PNJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 114,000đ (so với giá phiên trước 118,600đ giảm -4,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.88%)
 • Giá cổ phiếu POM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.56%)
 • Giá cổ phiếu POT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 29,500đ (so với giá phiên trước 29,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu POW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.38%)
 • Giá cổ phiếu PPC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.29%)
 • Giá cổ phiếu PPE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.08%)
 • Giá cổ phiếu PPS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.17%)
 • Giá cổ phiếu PPY (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRE (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.67%)
 • Giá cổ phiếu PSD (ngành Bán lẻ) có thị giá là 21,400đ (so với giá phiên trước 21,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSE (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu PSH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.08%)
 • Giá cổ phiếu PSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu PSW (ngành Hóa chất) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 58,200đ (so với giá phiên trước 60,000đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu PTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.48%)
 • Giá cổ phiếu PTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.30%)
 • Giá cổ phiếu PTI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 63,000đ (so với giá phiên trước 70,000đ giảm -7,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu PTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.09%)
 • Giá cổ phiếu PTS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PV2 (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PVB (ngành Dầu khí) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu PVC (ngành Dầu khí) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.95%)
 • Giá cổ phiếu PVD (ngành Dầu khí) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.61%)
 • Giá cổ phiếu PVG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu PVI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 46,000đ (so với giá phiên trước 46,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.29%)
 • Giá cổ phiếu PVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.92%)
 • Giá cổ phiếu PVS (ngành Dầu khí) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 24,000đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu PVT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 20,300đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.69%)
 • Giá cổ phiếu QBS (ngành Hóa chất) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.58%)
 • Giá cổ phiếu QCG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QHD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 47,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QST (ngành Truyền thông) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 17,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RAL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 88,000đ (so với giá phiên trước 85,400đ tăng 2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.04%)
 • Giá cổ phiếu RCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RDP (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,800đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu REE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 77,400đ (so với giá phiên trước 79,100đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.15%)
 • Giá cổ phiếu ROS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.45%)
 • Giá cổ phiếu S4A (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 36,700đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.27%)
 • Giá cổ phiếu S55 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 60,200đ giảm -3,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.32%)
 • Giá cổ phiếu S99 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu SAB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 152,800đ (so với giá phiên trước 150,800đ tăng 2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.33%)
 • Giá cổ phiếu SAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 68,900đ (so với giá phiên trước 68,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SAM (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.94%)
 • Giá cổ phiếu SAV (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu SBA (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.08%)
 • Giá cổ phiếu SBT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu SBV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu SC5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu SCD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,700đ (so với giá phiên trước 18,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 70,100đ (so với giá phiên trước 71,800đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.37%)
 • Giá cổ phiếu SCI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCR (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.43%)
 • Giá cổ phiếu SCS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 151,800đ (so với giá phiên trước 153,500đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu SD2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.11%)
 • Giá cổ phiếu SD6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.78%)
 • Giá cổ phiếu SDC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 23,800đ (so với giá phiên trước 23,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 47,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDU (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 25,000đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu SEB (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SED (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.51%)
 • Giá cổ phiếu SFC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 22,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.22%)
 • Giá cổ phiếu SFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 13,600đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.15%)
 • Giá cổ phiếu SFI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 58,000đ (so với giá phiên trước 60,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu SFN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 82,500đ (so với giá phiên trước 82,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGD (ngành Truyền thông) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 25,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 66,500đ (so với giá phiên trước 67,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu SGR (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 24,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.61%)
 • Giá cổ phiếu SHA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu SHB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.72%)
 • Giá cổ phiếu SHE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu SHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.15%)
 • Giá cổ phiếu SHS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.38%)
 • Giá cổ phiếu SIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 15,500đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.85%)
 • Giá cổ phiếu SJ1 (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu SJE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu SJF (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.69%)
 • Giá cổ phiếu SJS (ngành Bất động sản) có thị giá là 68,800đ (so với giá phiên trước 71,900đ giảm -3,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.31%)
 • Giá cổ phiếu SKG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 15,800đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.22%)
 • Giá cổ phiếu SLS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 126,000đ (so với giá phiên trước 126,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu SMB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 41,000đ (so với giá phiên trước 41,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu SMN (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 13,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu SPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SPI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.39%)
 • Giá cổ phiếu SPM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 19,100đ (so với giá phiên trước 19,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SRA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.52%)
 • Giá cổ phiếu SRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SRF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.61%)
 • Giá cổ phiếu SSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 31,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.26%)
 • Giá cổ phiếu SSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,400đ (so với giá phiên trước 36,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.03%)
 • Giá cổ phiếu SSM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ST8 (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 17,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.69%)
 • Giá cổ phiếu STB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,900đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu STC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,400đ (so với giá phiên trước 30,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STK (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,800đ (so với giá phiên trước 48,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 102,700đ (so với giá phiên trước 102,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu SVI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 76,700đ (so với giá phiên trước 71,800đ tăng 4,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.82%)
 • Giá cổ phiếu SVN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 12,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.65%)
 • Giá cổ phiếu SZB (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,700đ (so với giá phiên trước 36,600đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.46%)
 • Giá cổ phiếu SZC (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SZL (ngành Bất động sản) có thị giá là 56,900đ (so với giá phiên trước 55,800đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.97%)
 • Giá cổ phiếu TA9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TAR (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.19%)
 • Giá cổ phiếu TBC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 30,200đ (so với giá phiên trước 30,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu TBX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TC6 (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 8,600đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.65%)
 • Giá cổ phiếu TCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 37,800đ (so với giá phiên trước 37,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.13%)
 • Giá cổ phiếu TCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu TCH (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.47%)
 • Giá cổ phiếu TCL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,100đ (so với giá phiên trước 35,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TCM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 43,800đ (so với giá phiên trước 45,000đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu TCO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.87%)
 • Giá cổ phiếu TCR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.67%)
 • Giá cổ phiếu TCT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 37,100đ (so với giá phiên trước 37,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu TDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.37%)
 • Giá cổ phiếu TDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDM (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,600đ (so với giá phiên trước 39,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.51%)
 • Giá cổ phiếu TDN (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.82%)
 • Giá cổ phiếu TDP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,900đ (so với giá phiên trước 27,700đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.33%)
 • Giá cổ phiếu TDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.06%)
 • Giá cổ phiếu TDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 43,100đ (so với giá phiên trước 43,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TEG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.63%)
 • Giá cổ phiếu TET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 31,200đ (so với giá phiên trước 31,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TFC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,300đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.94%)
 • Giá cổ phiếu TGG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.28%)
 • Giá cổ phiếu THB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THD (ngành Bất động sản) có thị giá là 55,000đ (so với giá phiên trước 55,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.43%)
 • Giá cổ phiếu THG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 47,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.21%)
 • Giá cổ phiếu THI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 24,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.84%)
 • Giá cổ phiếu THS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.85%)
 • Giá cổ phiếu TIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TIP (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TIX (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,700đ (so với giá phiên trước 32,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TKC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu TKU (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 20,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.50%)
 • Giá cổ phiếu TLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.44%)
 • Giá cổ phiếu TLG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 47,400đ (so với giá phiên trước 47,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.84%)
 • Giá cổ phiếu TLH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.77%)
 • Giá cổ phiếu TMB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.55%)
 • Giá cổ phiếu TMC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 55,000đ (so với giá phiên trước 54,100đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.66%)
 • Giá cổ phiếu TMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 81,300đ (so với giá phiên trước 81,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.12%)
 • Giá cổ phiếu TMT (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 21,200đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.17%)
 • Giá cổ phiếu TMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TN1 (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu TNA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNC (ngành Hóa chất) có thị giá là 53,400đ (so với giá phiên trước 57,400đ giảm -4,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu TNG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 27,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.45%)
 • Giá cổ phiếu TNH (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 43,200đ (so với giá phiên trước 44,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.82%)
 • Giá cổ phiếu TNI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 3,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.78%)
 • Giá cổ phiếu TNT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu TOT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 11,600đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.48%)
 • Giá cổ phiếu TPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.73%)
 • Giá cổ phiếu TPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPH (ngành Truyền thông) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRA (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 92,000đ (so với giá phiên trước 92,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 39,400đ (so với giá phiên trước 39,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSC (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.40%)
 • Giá cổ phiếu TST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.43%)
 • Giá cổ phiếu TTB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.27%)
 • Giá cổ phiếu TTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 12,400đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.06%)
 • Giá cổ phiếu TTE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.72%)
 • Giá cổ phiếu TTF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.14%)
 • Giá cổ phiếu TTH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu TTL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 39,000đ (so với giá phiên trước 43,000đ giảm -4,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.30%)
 • Giá cổ phiếu TTZ (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV2 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 40,100đ (so với giá phiên trước 41,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.20%)
 • Giá cổ phiếu TV3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV4 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TVB (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.40%)
 • Giá cổ phiếu TVC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.28%)
 • Giá cổ phiếu TVD (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 13,800đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.45%)
 • Giá cổ phiếu TVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 31,700đ (so với giá phiên trước 31,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu TVT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 29,500đ (so với giá phiên trước 29,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.34%)
 • Giá cổ phiếu TXM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TYA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.36%)
 • Giá cổ phiếu UDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.43%)
 • Giá cổ phiếu UIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,400đ (so với giá phiên trước 40,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu UNI (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 16,300đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.20%)
 • Giá cổ phiếu V12 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu V21 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.69%)
 • Giá cổ phiếu VAF (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VBC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 33,300đ (so với giá phiên trước 33,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.30%)
 • Giá cổ phiếu VC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 20,200đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.90%)
 • Giá cổ phiếu VC3 (ngành Bất động sản) có thị giá là 43,700đ (so với giá phiên trước 43,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu VC6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC7 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.19%)
 • Giá cổ phiếu VC9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu VCA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.75%)
 • Giá cổ phiếu VCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 73,100đ (so với giá phiên trước 74,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu VCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.67%)
 • Giá cổ phiếu VCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 237,500đ (so với giá phiên trước 237,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu VCI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 35,600đ (so với giá phiên trước 36,400đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.07%)
 • Giá cổ phiếu VCM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 72,200đ (so với giá phiên trước 72,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 37,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.54%)
 • Giá cổ phiếu VDS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.73%)
 • Giá cổ phiếu VE1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu VE2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,000đ (so với giá phiên trước 81,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 48,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 47,500đ (so với giá phiên trước 49,600đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.14%)
 • Giá cổ phiếu VGP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 81,300đ (so với giá phiên trước 81,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VHE (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu VHL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.11%)
 • Giá cổ phiếu VHM (ngành Bất động sản) có thị giá là 58,700đ (so với giá phiên trước 60,500đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.98%)
 • Giá cổ phiếu VIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 24,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIC (ngành Bất động sản) có thị giá là 70,700đ (so với giá phiên trước 72,300đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.21%)
 • Giá cổ phiếu VID (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,800đ (so với giá phiên trước 7,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.04%)
 • Giá cổ phiếu VIE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.89%)
 • Giá cổ phiếu VIF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.03%)
 • Giá cổ phiếu VIG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.13%)
 • Giá cổ phiếu VIP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.37%)
 • Giá cổ phiếu VIT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 18,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIX (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.06%)
 • Giá cổ phiếu VJC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 125,300đ (so với giá phiên trước 125,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu VKC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu VLA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 61,000đ (so với giá phiên trước 61,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 11,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 46,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VND (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.69%)
 • Giá cổ phiếu VNE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu VNF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.35%)
 • Giá cổ phiếu VNL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 70,300đ (so với giá phiên trước 73,100đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.83%)
 • Giá cổ phiếu VNR (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 23,300đ (so với giá phiên trước 23,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.51%)
 • Giá cổ phiếu VNS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.74%)
 • Giá cổ phiếu VNT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 84,900đ (so với giá phiên trước 84,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VOS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.59%)
 • Giá cổ phiếu VPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,300đ (so với giá phiên trước 29,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu VPD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.79%)
 • Giá cổ phiếu VPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 26,400đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu VPH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.56%)
 • Giá cổ phiếu VPI (ngành Bất động sản) có thị giá là 62,400đ (so với giá phiên trước 61,700đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.13%)
 • Giá cổ phiếu VPS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.58%)
 • Giá cổ phiếu VSA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.35%)
 • Giá cổ phiếu VSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 38,100đ (so với giá phiên trước 39,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.44%)
 • Giá cổ phiếu VSH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 38,200đ (so với giá phiên trước 38,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 21,900đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.62%)
 • Giá cổ phiếu VSM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,700đ (so với giá phiên trước 4,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.53%)
 • Giá cổ phiếu VTV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTZ (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu VXB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WCS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 163,000đ (so với giá phiên trước 165,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu WSS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu X20 (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YBM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 7,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YEG (ngành Truyền thông) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)

Bảng giá cổ phiếu sàn UPCOM hôm nay

Tại sàn UPCOM, theo khảo sát lúc 15:50 ngày 06/07, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:50 - 06/07/2022
NgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
AAA Hóa chất 11,200 11,300 -100 -0.89%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,400 11,600 -200 -1.30%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 8,400 8,800 -400 -4.77%
AAV Bất động sản 8,400 8,500 -100 -1.18%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,300 12,300 0 0.00%
ABS Bán lẻ 11,000 11,300 -300 -2.65%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 36,800 37,400 -600 -1.61%
ACB Ngân hàng 24,200 24,500 -300 -1.23%
ACC Xây dựng và Vật liệu 13,800 14,400 -600 -3.83%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 21,700 22,100 -400 -1.59%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,300 0 0.00%
ADC Truyền thông 22,400 22,400 0 0.00%
ADG Truyền thông 35,700 36,800 -1,100 -2.99%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 16,700 18,000 -1,300 -6.98%
AGG Bất động sản 37,400 37,800 -400 -1.06%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 25,300 25,700 -400 -1.56%
AGR Dịch vụ tài chính 10,000 10,200 -200 -1.67%
ALT Truyền thông 20,900 19,000 1,900 10.00%
AMC Tài nguyên cơ bản 24,000 24,000 0 0.00%
AMD Bất động sản 3,200 3,300 -100 -3.87%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 10,700 -100 -0.93%
AMV Dược phẩm và Y tế 8,000 8,000 0 0.00%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 46,300 44,600 1,700 3.70%
APC Dược phẩm và Y tế 18,000 18,000 0 0.00%
APG Dịch vụ tài chính 6,300 6,600 -300 -4.39%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,800 12,200 -400 -3.28%
API Bất động sản 35,000 35,800 -800 -2.23%
APP Hóa chất 8,900 8,900 0 0.00%
APS Dịch vụ tài chính 13,200 13,400 -200 -1.49%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 45,000 45,000 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 5,100 5,300 -200 -3.77%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,400 27,700 -300 -1.08%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 13,900 14,000 -100 -0.71%
ASP Tiện ích cộng đồng 6,600 6,600 0 -0.61%
AST Bán lẻ 57,500 57,100 400 0.70%
ATS Du lịch và giải trí 17,000 17,000 0 0.00%
BAB Ngân hàng 17,000 17,200 -200 -1.16%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 35,600 34,700 900 2.45%
BAX Xây dựng và Vật liệu 81,000 81,000 0 0.00%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 75,500 76,100 -600 -0.79%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,300 12,500 -1,200 -9.60%
BCC Xây dựng và Vật liệu 13,600 13,700 -100 -0.73%
BCE Xây dựng và Vật liệu 8,600 8,700 -100 -0.58%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 35,500 35,400 100 0.28%
BCG Dịch vụ tài chính 13,500 13,700 -200 -1.10%
BCM Bất động sản 61,700 62,000 -300 -0.48%
BDB Truyền thông 12,600 12,600 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 22,700 22,800 -100 -0.44%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 53,800 53,800 0 0.00%
BIC Bảo hiểm 27,000 27,100 -100 -0.19%
BID Ngân hàng 36,200 36,300 -100 -0.28%
BII Bất động sản 4,600 4,700 -100 -2.13%
BKC Tài nguyên cơ bản 5,100 5,500 -400 -7.27%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,400 5,500 -100 -1.46%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,300 3,300 0 0.00%
BMC Tài nguyên cơ bản 12,900 13,200 -300 -2.27%
BMI Bảo hiểm 28,400 28,800 -400 -1.22%
BMP Xây dựng và Vật liệu 54,600 56,600 -2,000 -3.53%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 16,700 18,000 -1,300 -7.22%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,500 10,500 0 0.00%
BRC Hóa chất 12,700 12,500 200 1.20%
BSC Bán lẻ 14,400 14,400 0 0.00%
BSI Dịch vụ tài chính 23,400 24,100 -700 -2.71%
BST Truyền thông 15,600 14,200 1,400 9.86%
BTP Tiện ích cộng đồng 16,600 16,600 0 0.00%
BTS Xây dựng và Vật liệu 7,800 7,700 100 1.30%
BTT Bán lẻ 45,400 45,500 -100 -0.22%
BTW Tiện ích cộng đồng 32,000 32,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 53,800 52,800 1,000 1.89%
BVS Dịch vụ tài chính 18,100 18,600 -500 -2.69%
BWE Tiện ích cộng đồng 49,500 49,500 0 0.00%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 24,800 24,700 100 0.41%
C47 Xây dựng và Vật liệu 13,000 13,200 -200 -1.15%
C69 Xây dựng và Vật liệu 9,800 10,000 -200 -2.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 4,800 4,600 200 4.35%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,000 0 0.00%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 65,000 65,800 -800 -1.22%
CAP Tài nguyên cơ bản 72,000 71,500 500 0.70%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 56,500 56,500 0 0.00%
CCI Tiện ích cộng đồng 26,000 27,300 -1,300 -4.76%
CCL Bất động sản 9,500 9,600 -100 -0.52%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,300 17,200 -900 -5.23%
CDC Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,300 -200 -1.16%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 27,500 0 0.00%
CEE Xây dựng và Vật liệu 10,600 11,300 -700 -6.22%
CEO Bất động sản 27,200 26,200 1,000 3.82%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 6,300 5,900 400 6.78%
CHP Tiện ích cộng đồng 23,300 23,600 -300 -1.06%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,500 -300 -2.40%
CIG Xây dựng và Vật liệu 5,900 6,100 -200 -2.49%
CII Xây dựng và Vật liệu 16,900 16,600 300 1.51%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,000 22,000 0 0.00%
CKG Bất động sản 12,900 12,600 300 2.39%
CKV Công nghệ thông tin 25,000 25,000 0 0.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 36,100 36,000 100 0.28%
CLH Xây dựng và Vật liệu 31,600 32,000 -400 -1.25%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 28,400 -900 -3.00%
CLM Tài nguyên cơ bản 35,000 35,000 0 0.00%
CLW Tiện ích cộng đồng 33,500 33,500 0 0.00%
CMC Ô tô và phụ tùng 7,200 7,900 -700 -8.86%
CMG Công nghệ thông tin 55,100 57,800 -2,700 -4.67%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,300 9,700 -400 -4.12%
CMV Bán lẻ 12,200 12,700 -500 -3.94%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 16,100 16,000 100 0.31%
CNG Tiện ích cộng đồng 33,000 34,500 -1,500 -4.21%
COM Bán lẻ 45,400 48,100 -2,700 -5.52%
CPC Hóa chất 16,800 16,800 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,000 200 4.00%
CRE Bất động sản 20,800 21,500 -700 -3.26%
CSC Bất động sản 50,900 50,500 400 0.79%
CSM Ô tô và phụ tùng 17,700 17,700 0 0.00%
CSV Hóa chất 42,200 42,800 -600 -1.29%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,400 25,800 -400 -1.55%
CTC Du lịch và giải trí 4,100 4,200 -100 -2.38%
CTD Xây dựng và Vật liệu 55,500 55,200 300 0.54%
CTF Ô tô và phụ tùng 25,500 27,000 -1,500 -5.56%
CTG Ngân hàng 26,400 27,000 -600 -2.22%
CTI Xây dựng và Vật liệu 13,000 12,900 100 0.39%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 5,200 5,600 -400 -7.14%
CTR Xây dựng và Vật liệu 59,800 60,000 -200 -0.33%
CTS Dịch vụ tài chính 16,100 16,400 -300 -1.53%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,900 15,900 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,500 0 0.00%
CVN Dược phẩm và Y tế 6,100 6,200 -100 -1.61%
CVT Xây dựng và Vật liệu 40,100 40,100 0 0.00%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 9,800 9,000 800 8.89%
D11 Bất động sản 15,000 16,000 -1,000 -6.25%
D2D Bất động sản 39,900 40,800 -900 -2.21%
DAD Truyền thông 23,700 23,700 0 0.00%
DAE Truyền thông 21,700 19,800 1,900 9.60%
DAG Hóa chất 5,200 5,300 -100 -1.33%
DAH Du lịch và giải trí 7,100 7,100 0 0.00%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 14,800 15,000 -200 -1.33%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 23,800 22,700 1,100 4.63%
DBD Dược phẩm và Y tế 41,500 41,700 -200 -0.36%
DBT Dược phẩm và Y tế 12,000 11,700 300 2.56%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,400 0 0.00%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,300 0 0.49%
DCL Dược phẩm và Y tế 24,600 25,100 -500 -1.80%
DCM Hóa chất 27,500 28,400 -900 -3.17%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,200 39,300 -100 -0.25%
DGC Hóa chất 95,600 98,900 -3,300 -3.34%
DGW Bán lẻ 55,200 57,700 -2,500 -4.33%
DHA Xây dựng và Vật liệu 36,500 36,800 -300 -0.82%
DHC Tài nguyên cơ bản 65,700 66,200 -500 -0.76%
DHG Dược phẩm và Y tế 87,600 88,700 -1,100 -1.24%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,100 10,100 0 0.00%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,600 11,600 0 0.00%
DHT Bán lẻ 40,400 40,400 0 0.00%
DIG Bất động sản 36,200 34,900 1,300 3.58%
DIH Xây dựng và Vật liệu 27,100 27,200 -100 -0.37%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,200 -200 -3.85%
DLG Tài nguyên cơ bản 3,700 3,800 -100 -1.32%
DMC Dược phẩm và Y tế 51,000 50,900 100 0.20%
DNC Tiện ích cộng đồng 55,200 61,300 -6,100 -9.95%
DNM Dược phẩm và Y tế 29,000 29,000 0 0.00%
DNP Xây dựng và Vật liệu 24,900 24,900 0 0.00%
DP3 Dược phẩm và Y tế 92,000 92,000 0 0.00%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 39,300 42,200 -2,900 -6.76%
DPM Hóa chất 44,600 46,400 -1,800 -3.78%
DPR Hóa chất 68,000 68,100 -100 -0.15%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 21,900 22,100 -200 -0.68%
DRC Ô tô và phụ tùng 26,600 26,800 -200 -0.75%
DRH Bất động sản 8,100 8,300 -200 -2.77%
DRL Tiện ích cộng đồng 63,400 63,400 0 0.00%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
DSN Du lịch và giải trí 45,000 46,500 -1,500 -3.23%
DST Truyền thông 6,900 6,900 0 0.00%
DTA Bất động sản 8,300 8,500 -200 -2.12%
DTC Xây dựng và Vật liệu 7,000 7,000 0 0.00%
DTD Xây dựng và Vật liệu 21,300 22,200 -900 -4.05%
DTK Tiện ích cộng đồng 11,600 11,600 0 0.00%
DTL Tài nguyên cơ bản 25,500 25,800 -300 -1.16%
DTT Hóa chất 17,000 17,000 0 0.00%
DVG Xây dựng và Vật liệu 8,400 8,500 -100 -1.18%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 51,000 51,500 -500 -0.97%
DXG Bất động sản 20,400 20,000 400 1.75%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,900 12,900 0 0.00%
DXS Bất động sản 17,100 16,500 600 3.33%
DXV Xây dựng và Vật liệu 5,300 5,300 0 -0.38%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,700 7,600 100 1.32%
EBS Truyền thông 10,000 10,000 0 0.00%
ECI Truyền thông 25,600 25,600 0 0.00%
EIB Ngân hàng 31,600 32,500 -900 -2.77%
EID Truyền thông 19,000 19,300 -300 -1.55%
ELC Công nghệ thông tin 15,600 15,600 0 0.00%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,900 18,900 0 0.00%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 13,600 13,900 -300 -2.16%
EVF Dịch vụ tài chính 9,600 9,900 -300 -3.32%
EVG Xây dựng và Vật liệu 6,600 6,700 -100 -1.05%
EVS Dịch vụ tài chính 27,000 28,000 -1,000 -3.57%
FCM Xây dựng và Vật liệu 4,900 4,700 200 3.81%
FCN Xây dựng và Vật liệu 12,600 12,600 0 0.00%
FDC Bất động sản 22,700 23,000 -300 -1.30%
FID Bất động sản 3,000 3,100 -100 -3.23%
FIR Bất động sản 41,800 41,500 300 0.72%
FIT Dịch vụ tài chính 6,300 6,400 -100 -2.17%
FLC Bất động sản 6,300 6,500 -200 -3.66%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 53,900 54,500 -600 -1.10%
FPT Công nghệ thông tin 84,500 85,400 -900 -1.05%
FRT Bán lẻ 77,000 80,000 -3,000 -3.75%
FTS Dịch vụ tài chính 37,100 38,000 -900 -2.37%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 97,200 103,000 -5,800 -5.63%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 43,800 44,000 -200 -0.45%
GDW Tiện ích cộng đồng 31,400 31,400 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 21,700 21,500 200 0.93%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,600 19,900 -300 -1.51%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 50,000 51,500 -1,500 -2.82%
GKM Xây dựng và Vật liệu 45,600 45,600 0 0.00%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 32,900 32,900 0 0.00%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 50,000 50,000 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 21,900 21,200 700 3.30%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 48,000 49,200 -1,200 -2.44%
GMH Xây dựng và Vật liệu 16,800 17,000 -200 -1.18%
GMX Xây dựng và Vật liệu 15,700 15,700 0 0.00%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,500 -100 -0.95%
GTA Tài nguyên cơ bản 14,300 14,600 -300 -1.72%
GVR Hóa chất 21,600 21,700 -100 -0.23%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 14,500 14,500 0 0.00%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 9,800 9,400 400 3.82%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 63,400 63,800 -400 -0.63%
HAI Hóa chất 2,600 2,700 -100 -4.38%
HAP Tài nguyên cơ bản 6,900 7,100 -200 -2.14%
HAR Bất động sản 5,000 4,800 200 3.54%
HAS Xây dựng và Vật liệu 11,500 11,500 0 0.00%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 17,900 17,900 0 0.00%
HAX Ô tô và phụ tùng 19,300 19,700 -400 -1.79%
HBC Xây dựng và Vật liệu 17,700 17,800 -100 -0.28%
HBS Dịch vụ tài chính 6,200 6,600 -400 -6.06%
HCC Xây dựng và Vật liệu 9,900 10,100 -200 -1.98%
HCD Hóa chất 8,000 8,300 -300 -3.03%
HCM Dịch vụ tài chính 23,000 23,100 -100 -0.22%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,000 17,000 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 9,600 10,300 -700 -6.80%
HDB Ngân hàng 23,700 24,800 -1,100 -4.44%
HDC Bất động sản 35,500 35,400 100 0.14%
HDG Bất động sản 42,400 51,000 -8,600 -16.86%
HEV Truyền thông 45,800 45,800 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 60,500 60,500 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 98,900 98,900 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 3,300 3,100 200 6.45%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,400 9,500 -100 -1.05%
HHS Ô tô và phụ tùng 5,600 5,600 0 -0.53%
HHV Xây dựng và Vật liệu 11,300 11,600 -300 -2.60%
HID Xây dựng và Vật liệu 5,800 5,900 -100 -1.54%
HII Hóa chất 6,900 7,000 -100 -0.72%
HJS Tiện ích cộng đồng 35,000 34,500 500 1.45%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 6,100 5,800 300 5.17%
HLC Tài nguyên cơ bản 14,300 14,500 -200 -1.38%
HLD Bất động sản 27,000 27,000 0 0.00%
HMC Tài nguyên cơ bản 15,700 15,600 100 0.32%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,500 17,500 -1,000 -5.71%
HMR Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,900 -800 -8.08%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 5,100 5,400 -300 -4.72%
HOM Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,800 -100 -1.47%
HOT Du lịch và giải trí 33,000 33,000 0 0.00%
HPG Tài nguyên cơ bản 22,000 21,900 100 0.23%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 26,700 27,000 -300 -1.11%
HQC Bất động sản 4,000 4,000 0 -0.75%
HRC Hóa chất 58,000 58,000 0 0.00%
HSG Tài nguyên cơ bản 17,700 17,200 500 2.91%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 6,000 6,100 -100 -1.64%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,100 100 0.33%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,000 25,000 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 17,300 17,200 100 0.29%
HTL Ô tô và phụ tùng 19,600 21,000 -1,400 -6.67%
HTN Bất động sản 31,300 30,600 700 2.29%
HTP Truyền thông 37,500 36,300 1,200 3.31%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 12,400 -400 -3.23%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 8,800 8,700 100 0.92%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 7,100 7,100 0 0.00%
HUB Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,500 -100 -0.43%
HUT Xây dựng và Vật liệu 25,700 26,600 -900 -3.38%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,300 6,400 -100 -1.87%
HVN Du lịch và giải trí 15,500 15,400 100 0.32%
HVT Hóa chất 50,100 51,100 -1,000 -1.96%
HVX Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,100 0 0.49%
IBC Dịch vụ tài chính 19,500 19,900 -400 -1.76%
ICG Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,500 -300 -4.00%
ICT Công nghệ thông tin 16,900 16,800 100 0.60%
IDC Bất động sản 49,500 49,700 -200 -0.40%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 18,800 18,700 100 0.27%
IDJ Bất động sản 12,600 12,400 200 1.61%
IDV Bất động sản 41,500 42,300 -800 -1.89%
IJC Bất động sản 18,000 17,900 100 0.56%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,900 35,700 200 0.42%
IMP Dược phẩm và Y tế 59,000 59,000 0 0.00%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,200 15,200 0 0.00%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 53,600 53,500 100 0.19%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,600 18,000 -400 -2.22%
ITA Bất động sản 7,500 7,700 -200 -2.60%
ITC Bất động sản 9,400 9,400 0 0.00%
ITD Công nghệ thông tin 11,500 11,400 100 0.44%
ITQ Tài nguyên cơ bản 4,400 4,300 100 2.33%
IVS Dịch vụ tài chính 7,400 7,500 -100 -1.33%
JVC Dược phẩm và Y tế 4,800 4,800 0 0.00%
KBC Bất động sản 30,800 31,800 -1,000 -3.14%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 58,500 61,500 -3,000 -4.88%
KDH Bất động sản 35,000 35,200 -200 -0.57%
KDM Xây dựng và Vật liệu 14,300 14,300 0 0.00%
KHG Bất động sản 7,100 7,200 -100 -0.83%
KHP Tiện ích cộng đồng 9,900 10,000 -100 -0.70%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 32,900 32,900 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,000 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 3,400 3,500 -100 -2.86%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 4,300 4,400 -100 -1.37%
KMT Tài nguyên cơ bản 10,800 10,800 0 0.00%
KOS Bất động sản 34,000 34,300 -300 -0.87%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,400 10,500 -100 -0.95%
KSB Tài nguyên cơ bản 23,600 24,500 -900 -3.48%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 6,800 6,900 -100 -1.45%
KSF Bất động sản 85,500 85,800 -300 -0.35%
KSQ Tài nguyên cơ bản 3,200 3,200 0 0.00%
KST Công nghệ thông tin 14,500 14,500 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 17,000 17,000 0 0.00%
KTT Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,000 200 2.22%
KVC Tài nguyên cơ bản 3,100 3,100 0 0.00%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,500 28,500 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 97,300 96,000 1,300 1.35%
L18 Xây dựng và Vật liệu 27,400 26,900 500 1.86%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,000 5,000 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,400 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,300 4,300 0 0.00%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,400 8,700 700 8.05%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,900 3,900 0 0.00%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 18,600 18,600 0 0.00%
LAS Hóa chất 12,200 12,300 -100 -0.81%
LBE Truyền thông 31,600 31,600 0 0.00%
LBM Xây dựng và Vật liệu 88,000 91,900 -3,900 -4.24%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 9,800 10,000 -200 -1.51%
LCM Tài nguyên cơ bản 3,300 3,300 0 -0.30%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,200 2,200 0 0.00%
LDG Bất động sản 9,000 9,000 0 -0.33%
LDP Dược phẩm và Y tế 15,800 15,900 -100 -0.63%
LEC Bất động sản 8,200 8,000 200 2.50%
LGC Xây dựng và Vật liệu 41,900 41,900 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,000 5,000 0 0.00%
LHC Xây dựng và Vật liệu 123,500 130,000 -6,500 -5.00%
LHG Bất động sản 31,600 31,600 0 0.00%
LIG Xây dựng và Vật liệu 5,600 5,700 -100 -1.75%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 43,400 43,000 400 0.93%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,600 3,700 -100 -2.70%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 11,300 11,500 -200 -1.32%
LPB Ngân hàng 13,400 13,700 -300 -1.84%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 9,500 9,500 0 -0.42%
LUT Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,200 0 0.00%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,700 9,400 300 3.19%
MAS Du lịch và giải trí 39,600 39,600 0 0.00%
MBB Ngân hàng 25,200 25,500 -300 -1.18%
MBG Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,700 0 0.00%
MBS Dịch vụ tài chính 17,600 18,200 -600 -3.30%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 9,000 9,000 0 0.00%
MCG Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,700 0 0.00%
MCO Xây dựng và Vật liệu 3,400 3,600 -200 -5.56%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,900 26,600 -1,700 -6.21%
MDC Tài nguyên cơ bản 11,800 11,900 -100 -0.84%
MDG Xây dựng và Vật liệu 17,000 16,200 800 4.94%
MED Dược phẩm và Y tế 21,000 21,000 0 0.00%
MEL Tài nguyên cơ bản 12,800 12,600 200 1.59%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,900 6,000 -100 -2.34%
MHL Tài nguyên cơ bản 8,900 8,900 0 0.00%
MIG Bảo hiểm 23,200 23,100 100 0.43%
MIM Tài nguyên cơ bản 9,500 9,500 0 0.00%
MKV Dược phẩm và Y tế 12,900 12,900 0 0.00%
MSB Ngân hàng 17,000 17,300 -300 -1.73%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 44,300 45,100 -800 -1.67%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 105,900 102,000 3,900 3.82%
MST Xây dựng và Vật liệu 7,100 7,700 -600 -7.79%
MVB Tài nguyên cơ bản 18,200 18,300 -100 -0.55%
MWG Bán lẻ 65,800 65,500 300 0.46%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 11,200 11,700 -500 -3.88%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,200 13,600 -400 -2.94%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,000 13,000 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 21,600 21,600 0 0.00%
NBB Bất động sản 15,100 15,200 -100 -0.33%
NBC Tài nguyên cơ bản 14,800 14,100 700 4.96%
NBP Tiện ích cộng đồng 16,900 16,900 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 23,100 23,100 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 96,800 96,100 700 0.73%
NDN Bất động sản 10,700 10,800 -100 -0.93%
NDX Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,200 0 0.00%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 48,500 48,500 0 0.00%
NFC Hóa chất 17,400 15,900 1,500 9.43%
NHA Xây dựng và Vật liệu 18,900 18,700 200 0.80%
NHC Xây dựng và Vật liệu 31,300 31,300 0 0.00%
NHH Hóa chất 12,700 12,800 -100 -0.39%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 23,900 23,900 0 0.00%
NKG Tài nguyên cơ bản 18,800 18,700 100 0.53%
NLG Bất động sản 35,500 35,500 0 0.00%
NNC Xây dựng và Vật liệu 17,100 17,200 -100 -0.29%
NRC Bất động sản 14,000 14,500 -500 -3.45%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 92,600 92,700 -100 -0.11%
NSH Tài nguyên cơ bản 5,700 5,800 -100 -1.72%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 7,000 7,000 0 0.00%
NT2 Tiện ích cộng đồng 23,000 23,200 -200 -0.86%
NTH Tiện ích cộng đồng 45,000 45,000 0 0.00%
NTL Bất động sản 24,300 24,700 -400 -1.42%
NTP Xây dựng và Vật liệu 37,400 37,900 -500 -1.32%
NVB Ngân hàng 30,400 31,000 -600 -1.94%
NVL Bất động sản 73,400 73,500 -100 -0.14%
NVT Bất động sản 12,200 12,200 0 0.00%
OCB Ngân hàng 16,900 17,200 -300 -1.46%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 7,300 7,300 0 0.00%
OGC Dịch vụ tài chính 12,200 12,900 -700 -5.43%
ONE Công nghệ thông tin 6,700 6,700 0 0.00%
OPC Dược phẩm và Y tế 56,200 56,000 200 0.36%
ORS Dịch vụ tài chính 14,000 14,700 -700 -4.44%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,000 36,000 -2,000 -5.42%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 20,100 20,100 0 0.00%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,200 10,400 -200 -1.92%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 36,000 35,900 100 0.14%
PCE Hóa chất 24,800 24,800 0 0.00%
PCG Tiện ích cộng đồng 7,000 6,700 300 4.48%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 5,500 5,500 0 0.00%
PDB Xây dựng và Vật liệu 15,600 15,300 300 1.96%
PDC Du lịch và giải trí 5,400 6,000 -600 -10.00%
PDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 101,600 101,600 0 0.00%
PDR Bất động sản 52,000 52,000 0 0.00%
PEN Xây dựng và Vật liệu 9,800 9,800 0 0.00%
PET Bán lẻ 31,300 32,800 -1,500 -4.43%
PGC Tiện ích cộng đồng 19,000 18,500 500 2.70%
PGD Tiện ích cộng đồng 31,200 31,300 -100 -0.16%
PGI Bảo hiểm 27,300 27,400 -100 -0.36%
PGN Hóa chất 11,600 11,700 -100 -0.85%
PGS Tiện ích cộng đồng 24,000 23,400 600 2.56%
PGT Du lịch và giải trí 5,600 6,100 -500 -8.20%
PGV Tiện ích cộng đồng 25,500 25,500 0 0.00%
PHC Xây dựng và Vật liệu 7,300 7,300 0 -0.27%
PHN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,800 37,800 0 0.00%
PHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,800 17,800 0 0.00%
PHR Hóa chất 61,600 61,600 0 0.00%
PIA Viễn thông 26,300 29,200 -2,900 -9.93%
PIC Tiện ích cộng đồng 12,600 12,600 0 0.00%
PIT Bán lẻ 6,700 6,900 -200 -3.04%
PJC Tiện ích cộng đồng 24,400 24,400 0 0.00%
PJT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,900 -500 -4.59%
PLC Hóa chất 22,500 22,900 -400 -1.75%
PLP Hóa chất 7,000 7,000 0 0.00%
PLX Dầu khí 39,700 40,200 -500 -1.12%
PMB Hóa chất 13,500 13,900 -400 -2.88%
PMC Dược phẩm và Y tế 60,300 60,300 0 0.00%
PMG Tiện ích cộng đồng 12,700 13,400 -700 -5.22%
PMP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,600 14,600 0 0.00%
PMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,200 21,200 0 0.00%
PNC Truyền thông 9,700 10,400 -700 -6.83%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 114,000 118,600 -4,600 -3.88%
POM Tài nguyên cơ bản 7,100 7,100 0 -0.56%
POT Công nghệ thông tin 29,500 29,500 0 0.00%
POW Tiện ích cộng đồng 13,100 13,000 100 0.38%
PPC Tiện ích cộng đồng 17,500 17,600 -100 -0.29%
PPE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,100 14,100 0 0.00%
PPP Dược phẩm và Y tế 14,100 14,400 -300 -2.08%
PPS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 12,000 500 4.17%
PPY Tiện ích cộng đồng 10,100 10,100 0 0.00%
PRC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,500 16,500 0 0.00%
PRE Bảo hiểm 18,000 18,000 0 0.00%
PSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,000 15,000 1,000 6.67%
PSD Bán lẻ 21,400 21,400 0 0.00%
PSE Hóa chất 18,400 18,300 100 0.55%
PSH Bán lẻ 11,000 11,400 -400 -3.08%
PSI Dịch vụ tài chính 7,000 7,200 -200 -2.78%
PSW Hóa chất 15,200 15,200 0 0.00%
PTB Tài nguyên cơ bản 58,200 60,000 -1,800 -3.00%
PTC Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,200 -200 -1.48%
PTD Xây dựng và Vật liệu 11,700 12,900 -1,200 -9.30%
PTI Bảo hiểm 63,000 70,000 -7,000 -10.00%
PTL Bất động sản 4,200 4,300 -100 -2.09%
PTS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,800 11,800 0 0.00%
PV2 Bất động sản 3,300 3,300 0 0.00%
PVB Dầu khí 14,300 14,400 -100 -0.69%
PVC Dầu khí 15,800 16,800 -1,000 -5.95%
PVD Dầu khí 16,000 16,600 -600 -3.61%
PVG Tiện ích cộng đồng 9,700 10,000 -300 -3.00%
PVI Bảo hiểm 46,000 46,600 -600 -1.29%
PVL Bất động sản 5,300 5,200 100 1.92%
PVS Dầu khí 22,800 24,000 -1,200 -5.00%
PVT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,300 20,300 -1,000 -4.69%
QBS Hóa chất 3,800 3,900 -100 -2.58%
QCG Bất động sản 7,200 7,200 0 0.00%
QHD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 47,000 47,000 0 0.00%
QST Truyền thông 17,200 17,200 0 0.00%
QTC Xây dựng và Vật liệu 16,000 16,000 0 0.00%
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 88,000 85,400 2,600 3.04%
RCL Bất động sản 15,700 15,700 0 0.00%
RDP Hóa chất 8,000 7,800 200 2.56%
REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 77,400 79,100 -1,700 -2.15%
ROS Xây dựng và Vật liệu 3,200 3,300 -100 -2.45%
S4A Tiện ích cộng đồng 35,500 36,700 -1,200 -3.27%
S55 Xây dựng và Vật liệu 57,000 60,200 -3,200 -5.32%
S99 Xây dựng và Vật liệu 9,300 9,400 -100 -1.06%
SAB Thực phẩm & Đồ uống 152,800 150,800 2,000 1.33%
SAF Thực phẩm & Đồ uống 68,900 68,900 0 0.00%
SAM Công nghệ thông tin 10,700 10,600 100 0.94%
SAV Tài nguyên cơ bản 17,900 18,100 -200 -0.83%
SBA Tiện ích cộng đồng 22,000 22,700 -700 -3.08%
SBT Thực phẩm & Đồ uống 17,100 17,200 -100 -0.58%
SBV Bán lẻ 14,100 14,200 -100 -0.70%
SC5 Xây dựng và Vật liệu 17,400 17,600 -200 -0.85%
SCD Thực phẩm & Đồ uống 18,700 18,700 0 0.00%
SCG Xây dựng và Vật liệu 70,100 71,800 -1,700 -2.37%
SCI Xây dựng và Vật liệu 10,600 10,600 0 0.00%
SCR Bất động sản 9,300 9,100 200 2.43%
SCS Du lịch và giải trí 151,800 153,500 -1,700 -1.11%
SD2 Xây dựng và Vật liệu 6,700 6,700 0 0.00%
SD4 Xây dựng và Vật liệu 4,400 4,400 0 0.00%
SD5 Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,000 100 1.11%
SD6 Xây dựng và Vật liệu 4,100 4,100 0 0.00%
SD9 Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,000 0 0.00%
SDA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,700 12,800 -100 -0.78%
SDC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,100 8,100 0 0.00%
SDG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 23,800 23,800 0 0.00%
SDN Xây dựng và Vật liệu 47,000 47,000 0 0.00%
SDT Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,500 0 0.00%
SDU Xây dựng và Vật liệu 27,500 25,000 2,500 10.00%
SEB Tiện ích cộng đồng 45,000 45,000 0 0.00%
SED Truyền thông 19,900 19,800 100 0.51%
SFC Tiện ích cộng đồng 22,600 22,500 100 0.22%
SFG Hóa chất 14,300 13,600 700 5.15%
SFI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 58,000 60,000 -2,000 -3.33%
SFN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,400 27,400 0 0.00%
SGC Thực phẩm & Đồ uống 82,500 82,500 0 0.00%
SGD Truyền thông 15,400 15,400 0 0.00%
SGH Du lịch và giải trí 25,200 25,200 0 0.00%
SGN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 66,500 67,100 -600 -0.89%
SGR Bất động sản 17,100 17,100 0 0.00%
SGT Công nghệ thông tin 24,500 24,700 -200 -0.61%
SHA Tài nguyên cơ bản 5,200 5,200 0 -0.57%
SHB Ngân hàng 13,700 13,800 -100 -0.72%
SHE Hàng cá nhân & Gia dụng 11,500 11,500 0 0.00%
SHI Tài nguyên cơ bản 15,100 15,100 0 0.00%
SHN Xây dựng và Vật liệu 7,400 7,500 -100 -1.33%
SHP Tiện ích cộng đồng 27,300 27,900 -600 -2.15%
SHS Dịch vụ tài chính 14,300 14,500 -200 -1.38%
SIC Xây dựng và Vật liệu 20,600 20,600 0 0.00%
SII Xây dựng và Vật liệu 14,700 15,500 -800 -4.85%
SJ1 Thực phẩm & Đồ uống 14,300 14,300 0 0.00%
SJD Tiện ích cộng đồng 16,800 17,100 -300 -1.75%
SJE Xây dựng và Vật liệu 27,400 27,500 -100 -0.36%
SJF Hóa chất 5,800 5,900 -100 -1.69%
SJS Bất động sản 68,800 71,900 -3,100 -4.31%
SKG Du lịch và giải trí 16,200 15,800 400 2.22%
SLS Thực phẩm & Đồ uống 126,000 126,000 0 0.00%
SMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,900 8,000 -100 -1.75%
SMB Thực phẩm & Đồ uống 41,000 41,000 0 0.00%
SMC Tài nguyên cơ bản 18,000 18,200 -200 -0.83%
SMN Truyền thông 13,900 13,900 0 0.00%
SMT Công nghệ thông tin 11,400 11,700 -300 -2.56%
SPC Hóa chất 18,000 18,000 0 0.00%
SPI Tài nguyên cơ bản 5,700 5,900 -200 -3.39%
SPM Dược phẩm và Y tế 19,100 19,100 0 0.00%
SRA Công nghệ thông tin 6,500 6,600 -100 -1.52%
SRC Ô tô và phụ tùng 16,600 16,600 0 0.00%
SRF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,200 12,400 -200 -1.61%
SSB Ngân hàng 31,300 31,700 -400 -1.26%
SSC Thực phẩm & Đồ uống 36,400 36,400 0 0.00%
SSI Dịch vụ tài chính 19,300 19,700 -400 -2.03%
SSM Tài nguyên cơ bản 6,000 6,000 0 0.00%
ST8 Công nghệ thông tin 18,000 17,700 300 1.69%
STB Ngân hàng 22,900 23,100 -200 -0.87%
STC Truyền thông 22,000 22,000 0 0.00%
STG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,400 30,400 0 0.00%
STK Hàng cá nhân & Gia dụng 48,800 48,800 0 0.00%
STP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,200 8,200 0 0.00%
SVC Ô tô và phụ tùng 102,700 102,700 0 0.00%
SVD Hàng cá nhân & Gia dụng 5,400 5,600 -200 -3.57%
SVI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 76,700 71,800 4,900 6.82%
SVN Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,000 0 0.00%
SVT Tài nguyên cơ bản 11,900 12,100 -200 -1.65%
SZB Bất động sản 35,700 36,600 -900 -2.46%
SZC Bất động sản 42,000 42,000 0 0.00%
SZL Bất động sản 56,900 55,800 1,100 1.97%
TA9 Xây dựng và Vật liệu 14,500 14,500 0 0.00%
TAR Thực phẩm & Đồ uống 24,900 25,200 -300 -1.19%
TBC Tiện ích cộng đồng 30,200 30,600 -400 -1.15%
TBX Xây dựng và Vật liệu 22,300 22,300 0 0.00%
TC6 Tài nguyên cơ bản 9,000 8,600 400 4.65%
TCB Ngân hàng 37,800 37,700 100 0.13%
TCD Xây dựng và Vật liệu 9,900 10,000 -100 -0.70%
TCH Ô tô và phụ tùng 10,700 10,600 100 0.47%
TCL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 35,100 35,100 0 0.00%
TCM Hàng cá nhân & Gia dụng 43,800 45,000 -1,200 -2.56%
TCO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,800 10,100 -300 -2.87%
TCR Xây dựng và Vật liệu 4,400 4,400 0 -0.67%
TCT Du lịch và giải trí 37,100 37,700 -600 -1.46%
TDC Bất động sản 10,800 10,800 0 0.00%
TDG Tiện ích cộng đồng 5,500 5,700 -200 -3.37%
TDH Bất động sản 5,800 5,800 0 0.00%
TDM Tiện ích cộng đồng 39,600 39,400 200 0.51%
TDN Tài nguyên cơ bản 12,100 12,200 -100 -0.82%
TDP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 28,900 27,700 1,200 4.33%
TDT Hàng cá nhân & Gia dụng 9,500 9,700 -200 -2.06%
TDW Tiện ích cộng đồng 43,100 43,100 0 0.00%
TEG Bất động sản 9,100 9,300 -200 -1.63%
TET Hàng cá nhân & Gia dụng 31,200 31,200 0 0.00%
TFC Thực phẩm & Đồ uống 6,800 6,300 500 7.94%
TGG Xây dựng và Vật liệu 6,000 6,100 -100 -2.28%
THB Thực phẩm & Đồ uống 14,000 14,000 0 0.00%
THD Bất động sản 55,000 55,800 -800 -1.43%
THG Xây dựng và Vật liệu 47,000 47,100 -100 -0.21%
THI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,000 24,500 500 1.84%
THS Bán lẻ 18,400 18,400 0 0.00%
THT Tài nguyên cơ bản 11,900 11,800 100 0.85%
TIG Bất động sản 12,000 12,000 0 0.00%
TIP Bất động sản 23,500 23,500 0 0.00%
TIX Bất động sản 32,700 32,700 0 0.00%
TJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,500 13,500 0 0.00%
TKC Xây dựng và Vật liệu 5,400 5,700 -300 -5.26%
TKU Tài nguyên cơ bản 19,900 20,000 -100 -0.50%
TLD Bất động sản 5,500 5,600 -100 -1.44%
TLG Hàng cá nhân & Gia dụng 47,400 47,800 -400 -0.84%
TLH Tài nguyên cơ bản 9,000 9,100 -100 -0.77%
TMB Tài nguyên cơ bản 18,200 18,300 -100 -0.55%
TMC Tiện ích cộng đồng 15,500 15,500 0 0.00%
TMP Tiện ích cộng đồng 55,000 54,100 900 1.66%
TMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 81,300 81,400 -100 -0.12%
TMT Ô tô và phụ tùng 21,200 21,500 -300 -1.17%
TMX Xây dựng và Vật liệu 10,000 10,000 0 0.00%
TN1 Bất động sản 24,000 24,200 -200 -0.83%
TNA Tài nguyên cơ bản 9,300 9,300 0 0.00%
TNC Hóa chất 53,400 57,400 -4,000 -6.97%
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng 27,900 27,500 400 1.45%
TNH Dược phẩm và Y tế 43,200 44,000 -800 -1.82%
TNI Tài nguyên cơ bản 3,900 3,900 0 0.78%
TNT Tài nguyên cơ bản 6,900 7,000 -100 -2.00%
TOT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,700 11,600 1,100 9.48%
TPB Ngân hàng 27,300 27,500 -200 -0.73%
TPC Hóa chất 9,100 9,100 0 0.00%
TPH Truyền thông 12,200 12,200 0 0.00%
TPP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
TRA Dược phẩm và Y tế 92,000 92,000 0 0.00%
TRC Hóa chất 39,400 39,400 0 0.00%
TSB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,400 0 0.00%
TSC Hóa chất 6,100 6,300 -200 -2.40%
TST Công nghệ thông tin 9,500 9,500 0 0.00%
TTA Xây dựng và Vật liệu 11,500 11,600 -100 -0.43%
TTB Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,700 0 -0.27%
TTC Xây dựng và Vật liệu 13,400 12,400 1,000 8.06%
TTE Tiện ích cộng đồng 12,500 13,400 -900 -6.72%
TTF Tài nguyên cơ bản 7,300 7,500 -200 -2.14%
TTH Bán lẻ 3,200 3,300 -100 -3.03%
TTL Xây dựng và Vật liệu 16,900 16,900 0 0.00%
TTT Du lịch và giải trí 39,000 43,000 -4,000 -9.30%
TTZ Xây dựng và Vật liệu 3,000 3,000 0 0.00%
TV2 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 40,100 41,000 -900 -2.20%
TV3 Xây dựng và Vật liệu 23,400 23,400 0 0.00%
TV4 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,500 18,500 0 0.00%
TVB Dịch vụ tài chính 6,900 7,100 -200 -2.40%
TVC Dịch vụ tài chính 7,700 7,800 -100 -1.28%
TVD Tài nguyên cơ bản 14,000 13,800 200 1.45%
TVS Dịch vụ tài chính 31,700 31,900 -200 -0.63%
TVT Hàng cá nhân & Gia dụng 29,500 29,900 -400 -1.34%
TXM Xây dựng và Vật liệu 5,200 5,200 0 0.00%
TYA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 14,500 14,700 -200 -1.36%
UDC Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,400 -100 -1.43%
UIC Xây dựng và Vật liệu 40,400 40,400 0 0.00%
UNI Công nghệ thông tin 14,800 16,300 -1,500 -9.20%
V12 Xây dựng và Vật liệu 14,000 14,000 0 0.00%
V21 Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,400 -300 -4.69%
VAF Hóa chất 13,500 13,500 0 0.00%
VBC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 33,300 33,400 -100 -0.30%
VC1 Xây dựng và Vật liệu 11,500 11,500 0 0.00%
VC2 Xây dựng và Vật liệu 18,200 20,200 -2,000 -9.90%
VC3 Bất động sản 43,700 43,900 -200 -0.46%
VC6 Xây dựng và Vật liệu 9,700 9,700 0 0.00%
VC7 Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,400 -300 -3.19%
VC9 Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,300 -100 -1.08%
VCA Tài nguyên cơ bản 14,100 14,700 -600 -3.75%
VCB Ngân hàng 73,100 74,000 -900 -1.22%
VCC Xây dựng và Vật liệu 14,800 14,900 -100 -0.67%
VCF Thực phẩm & Đồ uống 237,500 237,500 0 0.00%
VCG Xây dựng và Vật liệu 17,500 17,600 -100 -0.57%
VCI Dịch vụ tài chính 35,600 36,400 -800 -2.07%
VCM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,700 0 0.00%
VCS Xây dựng và Vật liệu 72,200 72,200 0 0.00%
VDL Thực phẩm & Đồ uống 21,000 21,000 0 0.00%
VDP Dược phẩm và Y tế 36,800 37,000 -200 -0.54%
VDS Dịch vụ tài chính 16,100 16,600 -500 -2.73%
VE1 Xây dựng và Vật liệu 4,400 4,000 400 10.00%
VE2 Xây dựng và Vật liệu 8,300 8,300 0 0.00%
VE3 Xây dựng và Vật liệu 10,300 10,300 0 0.00%
VE4 Xây dựng và Vật liệu 81,000 81,000 0 0.00%
VE8 Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,200 0 0.00%
VFG Hóa chất 48,500 48,500 0 0.00%
VGC Xây dựng và Vật liệu 47,500 49,600 -2,100 -4.14%
VGP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,500 27,500 0 0.00%
VGS Tài nguyên cơ bản 16,600 16,600 0 0.00%
VHC Thực phẩm & Đồ uống 81,300 81,300 0 0.00%
VHE Dược phẩm và Y tế 4,900 5,000 -100 -2.00%
VHL Xây dựng và Vật liệu 21,000 21,900 -900 -4.11%
VHM Bất động sản 58,700 60,500 -1,800 -2.98%
VIB Ngân hàng 24,100 24,100 0 0.00%
VIC Bất động sản 70,700 72,300 -1,600 -2.21%
VID Tài nguyên cơ bản 7,800 7,700 100 1.04%
VIE Công nghệ thông tin 8,200 9,100 -900 -9.89%
VIF Tài nguyên cơ bản 17,000 17,900 -900 -5.03%
VIG Dịch vụ tài chính 6,200 6,400 -200 -3.13%
VIP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 6,400 -200 -2.37%
VIT Xây dựng và Vật liệu 18,900 18,900 0 0.00%
VIX Dịch vụ tài chính 10,000 10,200 -200 -2.06%
VJC Du lịch và giải trí 125,300 125,900 -600 -0.48%
VKC Ô tô và phụ tùng 4,300 4,400 -100 -2.27%
VLA Công nghệ thông tin 61,000 61,000 0 0.00%
VMC Xây dựng và Vật liệu 13,400 13,400 0 0.00%
VMD Dược phẩm và Y tế 22,000 22,000 0 0.00%
VMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,100 11,100 0 0.00%
VNC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 46,500 46,500 0 0.00%
VND Dịch vụ tài chính 18,100 18,600 -500 -2.69%
VNE Xây dựng và Vật liệu 11,600 11,900 -300 -2.53%
VNF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
VNG Du lịch và giải trí 11,300 11,100 200 1.35%
VNL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,200 19,200 0 0.00%
VNM Thực phẩm & Đồ uống 70,300 73,100 -2,800 -3.83%
VNR Bảo hiểm 23,300 23,900 -600 -2.51%
VNS Du lịch và giải trí 12,100 12,700 -600 -4.74%
VNT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 84,900 84,900 0 0.00%
VOS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,100 16,700 -600 -3.59%
VPB Ngân hàng 29,300 29,500 -200 -0.68%
VPD Tiện ích cộng đồng 19,200 19,000 200 0.79%
VPG Tài nguyên cơ bản 24,800 26,400 -1,600 -5.88%
VPH Bất động sản 6,500 6,400 100 1.56%
VPI Bất động sản 62,400 61,700 700 1.13%
VPS Hóa chất 12,000 12,000 0 0.00%
VRC Bất động sản 9,800 9,800 0 0.00%
VRE Bất động sản 27,000 28,000 -1,000 -3.58%
VSA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,000 26,900 -900 -3.35%
VSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 38,100 39,100 -1,000 -2.44%
VSH Tiện ích cộng đồng 38,200 38,200 0 0.00%
VSI Xây dựng và Vật liệu 23,400 21,900 1,500 6.62%
VSM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,000 25,000 0 0.00%
VTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,500 11,500 0 0.00%
VTC Công nghệ thông tin 15,500 15,500 0 0.00%
VTH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,000 0 0.00%
VTJ Hàng cá nhân & Gia dụng 4,700 4,700 0 0.00%
VTL Thực phẩm & Đồ uống 13,400 13,400 0 0.00%
VTO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,500 7,500 0 -0.53%
VTV Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,000 0 0.00%
VTZ Hóa chất 8,100 9,000 -900 -10.00%
VXB Xây dựng và Vật liệu 16,500 16,500 0 0.00%
WCS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 163,000 165,000 -2,000 -1.21%
WSS Dịch vụ tài chính 7,500 7,600 -100 -1.32%
X20 Hàng cá nhân & Gia dụng 8,200 8,200 0 0.00%
YBM Tài nguyên cơ bản 7,900 7,900 0 0.00%
YEG Truyền thông 23,000 23,000 0 0.00%
 • Giá cổ phiếu AAA (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu AAM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.30%)
 • Giá cổ phiếu AAT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.77%)
 • Giá cổ phiếu AAV (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu ABR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,300đ (so với giá phiên trước 12,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ABS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.65%)
 • Giá cổ phiếu ABT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 37,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.61%)
 • Giá cổ phiếu ACB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,200đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.23%)
 • Giá cổ phiếu ACC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,800đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.83%)
 • Giá cổ phiếu ACL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu ACM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 22,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADG (ngành Truyền thông) có thị giá là 35,700đ (so với giá phiên trước 36,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.99%)
 • Giá cổ phiếu ADS (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu AGG (ngành Bất động sản) có thị giá là 37,400đ (so với giá phiên trước 37,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu AGM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 25,300đ (so với giá phiên trước 25,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.56%)
 • Giá cổ phiếu AGR (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.67%)
 • Giá cổ phiếu ALT (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,900đ (so với giá phiên trước 19,000đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu AMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu AMD (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.87%)
 • Giá cổ phiếu AME (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu AMV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ANV (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 46,300đ (so với giá phiên trước 44,600đ tăng 1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.70%)
 • Giá cổ phiếu APC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu APG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.39%)
 • Giá cổ phiếu APH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.28%)
 • Giá cổ phiếu API (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.23%)
 • Giá cổ phiếu APP (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu APS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.49%)
 • Giá cổ phiếu ARM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ART (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.77%)
 • Giá cổ phiếu ASG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu ASM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.71%)
 • Giá cổ phiếu ASP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.61%)
 • Giá cổ phiếu AST (ngành Bán lẻ) có thị giá là 57,500đ (so với giá phiên trước 57,100đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu ATS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BAB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.16%)
 • Giá cổ phiếu BAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 35,600đ (so với giá phiên trước 34,700đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.45%)
 • Giá cổ phiếu BAX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,000đ (so với giá phiên trước 81,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 75,500đ (so với giá phiên trước 76,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.79%)
 • Giá cổ phiếu BBS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 12,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.60%)
 • Giá cổ phiếu BCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.73%)
 • Giá cổ phiếu BCE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 8,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu BCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.28%)
 • Giá cổ phiếu BCG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.10%)
 • Giá cổ phiếu BCM (ngành Bất động sản) có thị giá là 61,700đ (so với giá phiên trước 62,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu BDB (ngành Truyền thông) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BED (ngành Truyền thông) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.44%)
 • Giá cổ phiếu BHN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 53,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BIC (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.19%)
 • Giá cổ phiếu BID (ngành Ngân hàng) có thị giá là 36,200đ (so với giá phiên trước 36,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.28%)
 • Giá cổ phiếu BII (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.13%)
 • Giá cổ phiếu BKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.27%)
 • Giá cổ phiếu BKG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu BLF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 13,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu BMI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 28,400đ (so với giá phiên trước 28,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu BMP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 54,600đ (so với giá phiên trước 56,600đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.53%)
 • Giá cổ phiếu BNA (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.22%)
 • Giá cổ phiếu BPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.20%)
 • Giá cổ phiếu BSC (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 24,100đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.71%)
 • Giá cổ phiếu BST (ngành Truyền thông) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 14,200đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.86%)
 • Giá cổ phiếu BTP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,800đ (so với giá phiên trước 7,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.30%)
 • Giá cổ phiếu BTT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 45,400đ (so với giá phiên trước 45,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu BTW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BVH (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 52,800đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.89%)
 • Giá cổ phiếu BVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.69%)
 • Giá cổ phiếu BWE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 49,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BXH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C32 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.41%)
 • Giá cổ phiếu C47 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu C69 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu C92 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,800đ (so với giá phiên trước 4,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.35%)
 • Giá cổ phiếu CAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 65,000đ (so với giá phiên trước 65,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu CAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 72,000đ (so với giá phiên trước 71,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.70%)
 • Giá cổ phiếu CAV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 56,500đ (so với giá phiên trước 56,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CCI (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 27,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu CCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.52%)
 • Giá cổ phiếu CCR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,300đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.23%)
 • Giá cổ phiếu CDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.16%)
 • Giá cổ phiếu CDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CEE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.22%)
 • Giá cổ phiếu CEO (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,200đ (so với giá phiên trước 26,200đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.82%)
 • Giá cổ phiếu CET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 5,900đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.78%)
 • Giá cổ phiếu CHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,300đ (so với giá phiên trước 23,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu CIA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.40%)
 • Giá cổ phiếu CIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.49%)
 • Giá cổ phiếu CII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.51%)
 • Giá cổ phiếu CJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CKG (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,600đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.39%)
 • Giá cổ phiếu CKV (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 36,100đ (so với giá phiên trước 36,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.28%)
 • Giá cổ phiếu CLH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 32,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.25%)
 • Giá cổ phiếu CLL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 28,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu CLM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 33,500đ (so với giá phiên trước 33,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.86%)
 • Giá cổ phiếu CMG (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 55,100đ (so với giá phiên trước 57,800đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.67%)
 • Giá cổ phiếu CMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.12%)
 • Giá cổ phiếu CMV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.94%)
 • Giá cổ phiếu CMX (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.31%)
 • Giá cổ phiếu CNG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 33,000đ (so với giá phiên trước 34,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.21%)
 • Giá cổ phiếu COM (ngành Bán lẻ) có thị giá là 45,400đ (so với giá phiên trước 48,100đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.52%)
 • Giá cổ phiếu CPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CRC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.00%)
 • Giá cổ phiếu CRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 20,800đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.26%)
 • Giá cổ phiếu CSC (ngành Bất động sản) có thị giá là 50,900đ (so với giá phiên trước 50,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.79%)
 • Giá cổ phiếu CSM (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CSV (ngành Hóa chất) có thị giá là 42,200đ (so với giá phiên trước 42,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.29%)
 • Giá cổ phiếu CTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,400đ (so với giá phiên trước 25,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.55%)
 • Giá cổ phiếu CTC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.38%)
 • Giá cổ phiếu CTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 55,500đ (so với giá phiên trước 55,200đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.54%)
 • Giá cổ phiếu CTF (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu CTG (ngành Ngân hàng) có thị giá là 26,400đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu CTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.39%)
 • Giá cổ phiếu CTP (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu CTR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 59,800đ (so với giá phiên trước 60,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu CTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.53%)
 • Giá cổ phiếu CTT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CVN (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.61%)
 • Giá cổ phiếu CVT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,100đ (so với giá phiên trước 40,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CX8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.89%)
 • Giá cổ phiếu D11 (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu D2D (ngành Bất động sản) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 40,800đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.21%)
 • Giá cổ phiếu DAD (ngành Truyền thông) có thị giá là 23,700đ (so với giá phiên trước 23,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAE (ngành Truyền thông) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 19,800đ tăng 1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.60%)
 • Giá cổ phiếu DAG (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu DAH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu DBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 23,800đ (so với giá phiên trước 22,700đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.63%)
 • Giá cổ phiếu DBD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 41,500đ (so với giá phiên trước 41,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu DBT (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 11,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu DC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DC4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.49%)
 • Giá cổ phiếu DCL (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 24,600đ (so với giá phiên trước 25,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.80%)
 • Giá cổ phiếu DCM (ngành Hóa chất) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 28,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.17%)
 • Giá cổ phiếu DDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,200đ (so với giá phiên trước 39,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.25%)
 • Giá cổ phiếu DGC (ngành Hóa chất) có thị giá là 95,600đ (so với giá phiên trước 98,900đ giảm -3,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.34%)
 • Giá cổ phiếu DGW (ngành Bán lẻ) có thị giá là 55,200đ (so với giá phiên trước 57,700đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.33%)
 • Giá cổ phiếu DHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 36,500đ (so với giá phiên trước 36,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.82%)
 • Giá cổ phiếu DHC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 65,700đ (so với giá phiên trước 66,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.76%)
 • Giá cổ phiếu DHG (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 87,600đ (so với giá phiên trước 88,700đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.24%)
 • Giá cổ phiếu DHM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 40,400đ (so với giá phiên trước 40,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 36,200đ (so với giá phiên trước 34,900đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.58%)
 • Giá cổ phiếu DIH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,100đ (so với giá phiên trước 27,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.37%)
 • Giá cổ phiếu DL1 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.85%)
 • Giá cổ phiếu DLG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu DMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 51,000đ (so với giá phiên trước 50,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.20%)
 • Giá cổ phiếu DNC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 55,200đ (so với giá phiên trước 61,300đ giảm -6,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.95%)
 • Giá cổ phiếu DNM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 29,000đ (so với giá phiên trước 29,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 24,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DP3 (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 92,000đ (so với giá phiên trước 92,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 39,300đ (so với giá phiên trước 42,200đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.76%)
 • Giá cổ phiếu DPM (ngành Hóa chất) có thị giá là 44,600đ (so với giá phiên trước 46,400đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.78%)
 • Giá cổ phiếu DPR (ngành Hóa chất) có thị giá là 68,000đ (so với giá phiên trước 68,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.15%)
 • Giá cổ phiếu DQC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu DRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 26,600đ (so với giá phiên trước 26,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu DRH (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.77%)
 • Giá cổ phiếu DRL (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 63,400đ (so với giá phiên trước 63,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DS3 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DSN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 46,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu DST (ngành Truyền thông) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTA (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.12%)
 • Giá cổ phiếu DTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 22,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.05%)
 • Giá cổ phiếu DTK (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 25,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.16%)
 • Giá cổ phiếu DTT (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu DVP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 51,000đ (so với giá phiên trước 51,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.97%)
 • Giá cổ phiếu DXG (ngành Bất động sản) có thị giá là 20,400đ (so với giá phiên trước 20,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.75%)
 • Giá cổ phiếu DXP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DXS (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%)
 • Giá cổ phiếu DXV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.38%)
 • Giá cổ phiếu DZM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.32%)
 • Giá cổ phiếu EBS (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ECI (ngành Truyền thông) có thị giá là 25,600đ (so với giá phiên trước 25,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 32,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.77%)
 • Giá cổ phiếu EID (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 19,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.55%)
 • Giá cổ phiếu ELC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EMC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 18,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EVE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.16%)
 • Giá cổ phiếu EVF (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.32%)
 • Giá cổ phiếu EVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.05%)
 • Giá cổ phiếu EVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu FCM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 4,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.81%)
 • Giá cổ phiếu FCN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 23,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.30%)
 • Giá cổ phiếu FID (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu FIR (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,800đ (so với giá phiên trước 41,500đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.72%)
 • Giá cổ phiếu FIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.17%)
 • Giá cổ phiếu FLC (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.66%)
 • Giá cổ phiếu FMC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 53,900đ (so với giá phiên trước 54,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.10%)
 • Giá cổ phiếu FPT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 84,500đ (so với giá phiên trước 85,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.05%)
 • Giá cổ phiếu FRT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 77,000đ (so với giá phiên trước 80,000đ giảm -3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.75%)
 • Giá cổ phiếu FTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 37,100đ (so với giá phiên trước 38,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.37%)
 • Giá cổ phiếu GAB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 196,400đ (so với giá phiên trước 196,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 97,200đ (so với giá phiên trước 103,000đ tăng -5,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.63%)
 • Giá cổ phiếu GDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 43,800đ (so với giá phiên trước 44,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu GDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,400đ (so với giá phiên trước 31,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GEG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,700đ (so với giá phiên trước 21,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93%)
 • Giá cổ phiếu GEX (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 19,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.51%)
 • Giá cổ phiếu GIC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GIL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 51,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.82%)
 • Giá cổ phiếu GKM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 45,600đ (so với giá phiên trước 45,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GLT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 32,900đ (so với giá phiên trước 32,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 50,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 21,200đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.30%)
 • Giá cổ phiếu GMD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 49,200đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.44%)
 • Giá cổ phiếu GMH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 17,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu GMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GSP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.95%)
 • Giá cổ phiếu GTA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.72%)
 • Giá cổ phiếu GVR (ngành Hóa chất) có thị giá là 21,600đ (so với giá phiên trước 21,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu HAD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.82%)
 • Giá cổ phiếu HAH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 63,400đ (so với giá phiên trước 63,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu HAI (ngành Hóa chất) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.38%)
 • Giá cổ phiếu HAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.14%)
 • Giá cổ phiếu HAR (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 4,800đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.54%)
 • Giá cổ phiếu HAS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAX (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.79%)
 • Giá cổ phiếu HBC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.28%)
 • Giá cổ phiếu HBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu HCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.98%)
 • Giá cổ phiếu HCD (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu HCM (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu HCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 10,300đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu HDB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 23,700đ (so với giá phiên trước 24,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu HDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu HDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,400đ (so với giá phiên trước 51,000đ giảm -8,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -16.86%)
 • Giá cổ phiếu HEV (ngành Truyền thông) có thị giá là 45,800đ (so với giá phiên trước 45,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HGM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 60,500đ (so với giá phiên trước 60,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 98,900đ (so với giá phiên trước 98,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.45%)
 • Giá cổ phiếu HHP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.05%)
 • Giá cổ phiếu HHS (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.53%)
 • Giá cổ phiếu HHV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.60%)
 • Giá cổ phiếu HID (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.54%)
 • Giá cổ phiếu HII (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.72%)
 • Giá cổ phiếu HJS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 34,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.45%)
 • Giá cổ phiếu HKT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 5,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.17%)
 • Giá cổ phiếu HLC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.38%)
 • Giá cổ phiếu HLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.32%)
 • Giá cổ phiếu HMH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 17,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.71%)
 • Giá cổ phiếu HMR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.08%)
 • Giá cổ phiếu HNG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.72%)
 • Giá cổ phiếu HOM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.47%)
 • Giá cổ phiếu HOT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 33,000đ (so với giá phiên trước 33,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 21,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.23%)
 • Giá cổ phiếu HPM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPX (ngành Bất động sản) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu HQC (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu HRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 58,000đ (so với giá phiên trước 58,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HSG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,200đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.91%)
 • Giá cổ phiếu HSL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.64%)
 • Giá cổ phiếu HT1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.33%)
 • Giá cổ phiếu HTC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.29%)
 • Giá cổ phiếu HTL (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 21,000đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu HTN (ngành Bất động sản) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 30,600đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.29%)
 • Giá cổ phiếu HTP (ngành Truyền thông) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 36,300đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.31%)
 • Giá cổ phiếu HTV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu HU1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.92%)
 • Giá cổ phiếu HU3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HUB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.43%)
 • Giá cổ phiếu HUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 25,700đ (so với giá phiên trước 26,600đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.38%)
 • Giá cổ phiếu HVH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.87%)
 • Giá cổ phiếu HVN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.32%)
 • Giá cổ phiếu HVT (ngành Hóa chất) có thị giá là 50,100đ (so với giá phiên trước 51,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu HVX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.49%)
 • Giá cổ phiếu IBC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 19,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.76%)
 • Giá cổ phiếu ICG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.00%)
 • Giá cổ phiếu ICT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.60%)
 • Giá cổ phiếu IDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 49,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.40%)
 • Giá cổ phiếu IDI (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.27%)
 • Giá cổ phiếu IDJ (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.61%)
 • Giá cổ phiếu IDV (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,500đ (so với giá phiên trước 42,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.89%)
 • Giá cổ phiếu IJC (ngành Bất động sản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 17,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.56%)
 • Giá cổ phiếu ILB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,900đ (so với giá phiên trước 35,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.42%)
 • Giá cổ phiếu IMP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 59,000đ (so với giá phiên trước 59,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 53,600đ (so với giá phiên trước 53,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.19%)
 • Giá cổ phiếu IPA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.22%)
 • Giá cổ phiếu ITA (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.60%)
 • Giá cổ phiếu ITC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ITD (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.44%)
 • Giá cổ phiếu ITQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.33%)
 • Giá cổ phiếu IVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu JVC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,800đ (so với giá phiên trước 4,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KBC (ngành Bất động sản) có thị giá là 30,800đ (so với giá phiên trước 31,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.14%)
 • Giá cổ phiếu KDC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 58,500đ (so với giá phiên trước 61,500đ giảm -3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.88%)
 • Giá cổ phiếu KDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu KDM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu KHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu KHS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 32,900đ (so với giá phiên trước 32,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KLF (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu KMR (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.37%)
 • Giá cổ phiếu KMT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KOS (ngành Bất động sản) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 34,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu KPF (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.95%)
 • Giá cổ phiếu KSB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 24,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.48%)
 • Giá cổ phiếu KSD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu KSF (ngành Bất động sản) có thị giá là 85,500đ (so với giá phiên trước 85,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.35%)
 • Giá cổ phiếu KSQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.22%)
 • Giá cổ phiếu KVC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L10 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 28,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L14 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 97,300đ (so với giá phiên trước 96,000đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.35%)
 • Giá cổ phiếu L18 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 26,900đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.86%)
 • Giá cổ phiếu L35 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L40 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L43 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L61 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 8,700đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.05%)
 • Giá cổ phiếu L62 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 3,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LAS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.81%)
 • Giá cổ phiếu LBE (ngành Truyền thông) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 31,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LBM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 88,000đ (so với giá phiên trước 91,900đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.24%)
 • Giá cổ phiếu LCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 26,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.51%)
 • Giá cổ phiếu LCM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.30%)
 • Giá cổ phiếu LCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,200đ (so với giá phiên trước 2,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu LDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 15,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu LEC (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.50%)
 • Giá cổ phiếu LGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 41,900đ (so với giá phiên trước 41,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LGL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 123,500đ (so với giá phiên trước 130,000đ giảm -6,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu LHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 31,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu LIX (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 43,400đ (so với giá phiên trước 43,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93%)
 • Giá cổ phiếu LM7 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu LM8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu LPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.84%)
 • Giá cổ phiếu LSS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.42%)
 • Giá cổ phiếu LUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,400đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.19%)
 • Giá cổ phiếu MAS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 39,600đ (so với giá phiên trước 39,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.18%)
 • Giá cổ phiếu MBG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.30%)
 • Giá cổ phiếu MCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCO (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu MCP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 26,600đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.21%)
 • Giá cổ phiếu MDC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.84%)
 • Giá cổ phiếu MDG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 16,200đ tăng 800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.94%)
 • Giá cổ phiếu MED (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MEL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 12,600đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.59%)
 • Giá cổ phiếu MHC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu MHL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 8,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MIG (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 23,200đ (so với giá phiên trước 23,100đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.43%)
 • Giá cổ phiếu MIM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MKV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 12,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.73%)
 • Giá cổ phiếu MSH (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 44,300đ (so với giá phiên trước 45,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.67%)
 • Giá cổ phiếu MSN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 105,900đ (so với giá phiên trước 102,000đ tăng 3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.82%)
 • Giá cổ phiếu MST (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.79%)
 • Giá cổ phiếu MVB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.55%)
 • Giá cổ phiếu MWG (ngành Bán lẻ) có thị giá là 65,800đ (so với giá phiên trước 65,500đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.46%)
 • Giá cổ phiếu NAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.88%)
 • Giá cổ phiếu NAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.94%)
 • Giá cổ phiếu NAP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,600đ (so với giá phiên trước 21,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBB (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.33%)
 • Giá cổ phiếu NBC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 14,100đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.96%)
 • Giá cổ phiếu NBP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,100đ (so với giá phiên trước 23,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 96,800đ (so với giá phiên trước 96,100đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.73%)
 • Giá cổ phiếu NDN (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu NDX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 48,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 15,900đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.43%)
 • Giá cổ phiếu NHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.80%)
 • Giá cổ phiếu NHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 31,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHH (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.39%)
 • Giá cổ phiếu NHT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 23,900đ (so với giá phiên trước 23,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NKG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 18,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu NLG (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 35,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NNC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.29%)
 • Giá cổ phiếu NRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.45%)
 • Giá cổ phiếu NSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 92,600đ (so với giá phiên trước 92,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.11%)
 • Giá cổ phiếu NSH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.72%)
 • Giá cổ phiếu NST (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NT2 (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.86%)
 • Giá cổ phiếu NTH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,300đ (so với giá phiên trước 24,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.42%)
 • Giá cổ phiếu NTP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 37,400đ (so với giá phiên trước 37,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu NVB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 30,400đ (so với giá phiên trước 31,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.94%)
 • Giá cổ phiếu NVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 73,400đ (so với giá phiên trước 73,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.14%)
 • Giá cổ phiếu NVT (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu OCH (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OGC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.43%)
 • Giá cổ phiếu ONE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu OPC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 56,200đ (so với giá phiên trước 56,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.36%)
 • Giá cổ phiếu ORS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu PAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.42%)
 • Giá cổ phiếu PAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 20,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PBP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.92%)
 • Giá cổ phiếu PC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 35,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%)
 • Giá cổ phiếu PCE (ngành Hóa chất) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 24,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PCG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 6,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.48%)
 • Giá cổ phiếu PCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PDB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,300đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.96%)
 • Giá cổ phiếu PDC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu PDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 101,600đ (so với giá phiên trước 101,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PDR (ngành Bất động sản) có thị giá là 52,000đ (so với giá phiên trước 52,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PEN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PET (ngành Bán lẻ) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.43%)
 • Giá cổ phiếu PGC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 18,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.70%)
 • Giá cổ phiếu PGD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,200đ (so với giá phiên trước 31,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.16%)
 • Giá cổ phiếu PGI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu PGN (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu PGS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 23,400đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu PGT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.20%)
 • Giá cổ phiếu PGV (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 25,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.27%)
 • Giá cổ phiếu PHN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,800đ (so với giá phiên trước 37,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 17,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHR (ngành Hóa chất) có thị giá là 61,600đ (so với giá phiên trước 61,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIA (ngành Viễn thông) có thị giá là 26,300đ (so với giá phiên trước 29,200đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.93%)
 • Giá cổ phiếu PIC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.04%)
 • Giá cổ phiếu PJC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,400đ (so với giá phiên trước 24,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PJT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.59%)
 • Giá cổ phiếu PLC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,500đ (so với giá phiên trước 22,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu PLP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PLX (ngành Dầu khí) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 40,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.12%)
 • Giá cổ phiếu PMB (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.88%)
 • Giá cổ phiếu PMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 60,300đ (so với giá phiên trước 60,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.22%)
 • Giá cổ phiếu PMP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,600đ (so với giá phiên trước 14,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,200đ (so với giá phiên trước 21,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNC (ngành Truyền thông) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.83%)
 • Giá cổ phiếu PNJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 114,000đ (so với giá phiên trước 118,600đ giảm -4,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.88%)
 • Giá cổ phiếu POM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.56%)
 • Giá cổ phiếu POT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 29,500đ (so với giá phiên trước 29,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu POW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.38%)
 • Giá cổ phiếu PPC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.29%)
 • Giá cổ phiếu PPE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.08%)
 • Giá cổ phiếu PPS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,000đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.17%)
 • Giá cổ phiếu PPY (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRE (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.67%)
 • Giá cổ phiếu PSD (ngành Bán lẻ) có thị giá là 21,400đ (so với giá phiên trước 21,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSE (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,300đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.55%)
 • Giá cổ phiếu PSH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.08%)
 • Giá cổ phiếu PSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu PSW (ngành Hóa chất) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 15,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 58,200đ (so với giá phiên trước 60,000đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu PTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.48%)
 • Giá cổ phiếu PTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.30%)
 • Giá cổ phiếu PTI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 63,000đ (so với giá phiên trước 70,000đ giảm -7,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu PTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.09%)
 • Giá cổ phiếu PTS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PV2 (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PVB (ngành Dầu khí) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.69%)
 • Giá cổ phiếu PVC (ngành Dầu khí) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.95%)
 • Giá cổ phiếu PVD (ngành Dầu khí) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.61%)
 • Giá cổ phiếu PVG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu PVI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 46,000đ (so với giá phiên trước 46,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.29%)
 • Giá cổ phiếu PVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,200đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.92%)
 • Giá cổ phiếu PVS (ngành Dầu khí) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 24,000đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu PVT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 20,300đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.69%)
 • Giá cổ phiếu QBS (ngành Hóa chất) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.58%)
 • Giá cổ phiếu QCG (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QHD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 47,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QST (ngành Truyền thông) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 17,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RAL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 88,000đ (so với giá phiên trước 85,400đ tăng 2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.04%)
 • Giá cổ phiếu RCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 15,700đ (so với giá phiên trước 15,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RDP (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,800đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.56%)
 • Giá cổ phiếu REE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 77,400đ (so với giá phiên trước 79,100đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.15%)
 • Giá cổ phiếu ROS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.45%)
 • Giá cổ phiếu S4A (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 36,700đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.27%)
 • Giá cổ phiếu S55 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 60,200đ giảm -3,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.32%)
 • Giá cổ phiếu S99 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu SAB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 152,800đ (so với giá phiên trước 150,800đ tăng 2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.33%)
 • Giá cổ phiếu SAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 68,900đ (so với giá phiên trước 68,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SAM (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.94%)
 • Giá cổ phiếu SAV (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu SBA (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.08%)
 • Giá cổ phiếu SBT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu SBV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu SC5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.85%)
 • Giá cổ phiếu SCD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,700đ (so với giá phiên trước 18,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 70,100đ (so với giá phiên trước 71,800đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.37%)
 • Giá cổ phiếu SCI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCR (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.43%)
 • Giá cổ phiếu SCS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 151,800đ (so với giá phiên trước 153,500đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.11%)
 • Giá cổ phiếu SD2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.11%)
 • Giá cổ phiếu SD6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SD9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.78%)
 • Giá cổ phiếu SDC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 23,800đ (so với giá phiên trước 23,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 47,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDU (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 25,000đ tăng 2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu SEB (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 45,000đ (so với giá phiên trước 45,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SED (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.51%)
 • Giá cổ phiếu SFC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 22,500đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.22%)
 • Giá cổ phiếu SFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 13,600đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.15%)
 • Giá cổ phiếu SFI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 58,000đ (so với giá phiên trước 60,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu SFN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 82,500đ (so với giá phiên trước 82,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGD (ngành Truyền thông) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 25,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 66,500đ (so với giá phiên trước 67,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu SGR (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 24,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.61%)
 • Giá cổ phiếu SHA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu SHB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.72%)
 • Giá cổ phiếu SHE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SHN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.33%)
 • Giá cổ phiếu SHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.15%)
 • Giá cổ phiếu SHS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.38%)
 • Giá cổ phiếu SIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,700đ (so với giá phiên trước 15,500đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.85%)
 • Giá cổ phiếu SJ1 (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 14,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu SJE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 27,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.36%)
 • Giá cổ phiếu SJF (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.69%)
 • Giá cổ phiếu SJS (ngành Bất động sản) có thị giá là 68,800đ (so với giá phiên trước 71,900đ giảm -3,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.31%)
 • Giá cổ phiếu SKG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 15,800đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.22%)
 • Giá cổ phiếu SLS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 126,000đ (so với giá phiên trước 126,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.75%)
 • Giá cổ phiếu SMB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 41,000đ (so với giá phiên trước 41,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu SMN (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 13,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu SPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SPI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.39%)
 • Giá cổ phiếu SPM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 19,100đ (so với giá phiên trước 19,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SRA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.52%)
 • Giá cổ phiếu SRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SRF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.61%)
 • Giá cổ phiếu SSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 31,300đ (so với giá phiên trước 31,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.26%)
 • Giá cổ phiếu SSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,400đ (so với giá phiên trước 36,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.03%)
 • Giá cổ phiếu SSM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ST8 (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 17,700đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.69%)
 • Giá cổ phiếu STB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,900đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.87%)
 • Giá cổ phiếu STC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,400đ (so với giá phiên trước 30,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STK (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 48,800đ (so với giá phiên trước 48,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 102,700đ (so với giá phiên trước 102,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu SVI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 76,700đ (so với giá phiên trước 71,800đ tăng 4,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.82%)
 • Giá cổ phiếu SVN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 12,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.65%)
 • Giá cổ phiếu SZB (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,700đ (so với giá phiên trước 36,600đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.46%)
 • Giá cổ phiếu SZC (ngành Bất động sản) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 42,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SZL (ngành Bất động sản) có thị giá là 56,900đ (so với giá phiên trước 55,800đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.97%)
 • Giá cổ phiếu TA9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TAR (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 24,900đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.19%)
 • Giá cổ phiếu TBC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 30,200đ (so với giá phiên trước 30,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.15%)
 • Giá cổ phiếu TBX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TC6 (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 8,600đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.65%)
 • Giá cổ phiếu TCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 37,800đ (so với giá phiên trước 37,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.13%)
 • Giá cổ phiếu TCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.70%)
 • Giá cổ phiếu TCH (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.47%)
 • Giá cổ phiếu TCL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 35,100đ (so với giá phiên trước 35,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TCM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 43,800đ (so với giá phiên trước 45,000đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu TCO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.87%)
 • Giá cổ phiếu TCR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.67%)
 • Giá cổ phiếu TCT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 37,100đ (so với giá phiên trước 37,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.46%)
 • Giá cổ phiếu TDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.37%)
 • Giá cổ phiếu TDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 5,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TDM (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,600đ (so với giá phiên trước 39,400đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.51%)
 • Giá cổ phiếu TDN (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.82%)
 • Giá cổ phiếu TDP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 28,900đ (so với giá phiên trước 27,700đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.33%)
 • Giá cổ phiếu TDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.06%)
 • Giá cổ phiếu TDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 43,100đ (so với giá phiên trước 43,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TEG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.63%)
 • Giá cổ phiếu TET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 31,200đ (so với giá phiên trước 31,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TFC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,300đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.94%)
 • Giá cổ phiếu TGG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.28%)
 • Giá cổ phiếu THB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THD (ngành Bất động sản) có thị giá là 55,000đ (so với giá phiên trước 55,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.43%)
 • Giá cổ phiếu THG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 47,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.21%)
 • Giá cổ phiếu THI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 24,500đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.84%)
 • Giá cổ phiếu THS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 11,800đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.85%)
 • Giá cổ phiếu TIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TIP (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TIX (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,700đ (so với giá phiên trước 32,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TKC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu TKU (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 20,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.50%)
 • Giá cổ phiếu TLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.44%)
 • Giá cổ phiếu TLG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 47,400đ (so với giá phiên trước 47,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.84%)
 • Giá cổ phiếu TLH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.77%)
 • Giá cổ phiếu TMB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 18,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.55%)
 • Giá cổ phiếu TMC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 55,000đ (so với giá phiên trước 54,100đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.66%)
 • Giá cổ phiếu TMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 81,300đ (so với giá phiên trước 81,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.12%)
 • Giá cổ phiếu TMT (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 21,200đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.17%)
 • Giá cổ phiếu TMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TN1 (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu TNA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNC (ngành Hóa chất) có thị giá là 53,400đ (so với giá phiên trước 57,400đ giảm -4,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu TNG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 27,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.45%)
 • Giá cổ phiếu TNH (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 43,200đ (so với giá phiên trước 44,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.82%)
 • Giá cổ phiếu TNI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 3,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.78%)
 • Giá cổ phiếu TNT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu TOT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 11,600đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.48%)
 • Giá cổ phiếu TPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,300đ (so với giá phiên trước 27,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.73%)
 • Giá cổ phiếu TPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPH (ngành Truyền thông) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRA (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 92,000đ (so với giá phiên trước 92,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 39,400đ (so với giá phiên trước 39,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSC (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.40%)
 • Giá cổ phiếu TST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 9,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.43%)
 • Giá cổ phiếu TTB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.27%)
 • Giá cổ phiếu TTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 12,400đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.06%)
 • Giá cổ phiếu TTE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.72%)
 • Giá cổ phiếu TTF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.14%)
 • Giá cổ phiếu TTH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu TTL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 39,000đ (so với giá phiên trước 43,000đ giảm -4,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.30%)
 • Giá cổ phiếu TTZ (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV2 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 40,100đ (so với giá phiên trước 41,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.20%)
 • Giá cổ phiếu TV3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 23,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV4 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TVB (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.40%)
 • Giá cổ phiếu TVC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.28%)
 • Giá cổ phiếu TVD (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 13,800đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.45%)
 • Giá cổ phiếu TVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 31,700đ (so với giá phiên trước 31,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.63%)
 • Giá cổ phiếu TVT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 29,500đ (so với giá phiên trước 29,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.34%)
 • Giá cổ phiếu TXM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TYA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 14,500đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.36%)
 • Giá cổ phiếu UDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.43%)
 • Giá cổ phiếu UIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,400đ (so với giá phiên trước 40,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu UNI (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 16,300đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.20%)
 • Giá cổ phiếu V12 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu V21 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.69%)
 • Giá cổ phiếu VAF (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 13,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VBC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 33,300đ (so với giá phiên trước 33,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.30%)
 • Giá cổ phiếu VC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 20,200đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.90%)
 • Giá cổ phiếu VC3 (ngành Bất động sản) có thị giá là 43,700đ (so với giá phiên trước 43,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu VC6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 9,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC7 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.19%)
 • Giá cổ phiếu VC9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.08%)
 • Giá cổ phiếu VCA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.75%)
 • Giá cổ phiếu VCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 73,100đ (so với giá phiên trước 74,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.22%)
 • Giá cổ phiếu VCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.67%)
 • Giá cổ phiếu VCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 237,500đ (so với giá phiên trước 237,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.57%)
 • Giá cổ phiếu VCI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 35,600đ (so với giá phiên trước 36,400đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.07%)
 • Giá cổ phiếu VCM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 72,200đ (so với giá phiên trước 72,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 37,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.54%)
 • Giá cổ phiếu VDS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.73%)
 • Giá cổ phiếu VE1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,000đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.00%)
 • Giá cổ phiếu VE2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 81,000đ (so với giá phiên trước 81,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 48,500đ (so với giá phiên trước 48,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 47,500đ (so với giá phiên trước 49,600đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.14%)
 • Giá cổ phiếu VGP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,500đ (so với giá phiên trước 27,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 16,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 81,300đ (so với giá phiên trước 81,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VHE (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.00%)
 • Giá cổ phiếu VHL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.11%)
 • Giá cổ phiếu VHM (ngành Bất động sản) có thị giá là 58,700đ (so với giá phiên trước 60,500đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.98%)
 • Giá cổ phiếu VIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 24,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIC (ngành Bất động sản) có thị giá là 70,700đ (so với giá phiên trước 72,300đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.21%)
 • Giá cổ phiếu VID (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,800đ (so với giá phiên trước 7,700đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.04%)
 • Giá cổ phiếu VIE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 9,100đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.89%)
 • Giá cổ phiếu VIF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.03%)
 • Giá cổ phiếu VIG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.13%)
 • Giá cổ phiếu VIP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.37%)
 • Giá cổ phiếu VIT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 18,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIX (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.06%)
 • Giá cổ phiếu VJC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 125,300đ (so với giá phiên trước 125,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.48%)
 • Giá cổ phiếu VKC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu VLA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 61,000đ (so với giá phiên trước 61,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 11,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 46,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VND (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.69%)
 • Giá cổ phiếu VNE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu VNF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.35%)
 • Giá cổ phiếu VNL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 70,300đ (so với giá phiên trước 73,100đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.83%)
 • Giá cổ phiếu VNR (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 23,300đ (so với giá phiên trước 23,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.51%)
 • Giá cổ phiếu VNS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.74%)
 • Giá cổ phiếu VNT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 84,900đ (so với giá phiên trước 84,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VOS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.59%)
 • Giá cổ phiếu VPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,300đ (so với giá phiên trước 29,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu VPD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.79%)
 • Giá cổ phiếu VPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 24,800đ (so với giá phiên trước 26,400đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu VPH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 6,400đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.56%)
 • Giá cổ phiếu VPI (ngành Bất động sản) có thị giá là 62,400đ (so với giá phiên trước 61,700đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.13%)
 • Giá cổ phiếu VPS (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 28,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.58%)
 • Giá cổ phiếu VSA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.35%)
 • Giá cổ phiếu VSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 38,100đ (so với giá phiên trước 39,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.44%)
 • Giá cổ phiếu VSH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 38,200đ (so với giá phiên trước 38,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 21,900đ tăng 1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.62%)
 • Giá cổ phiếu VSM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,700đ (so với giá phiên trước 4,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ -0.53%)
 • Giá cổ phiếu VTV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTZ (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu VXB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WCS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 163,000đ (so với giá phiên trước 165,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.21%)
 • Giá cổ phiếu WSS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,600đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.32%)
 • Giá cổ phiếu X20 (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YBM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 7,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YEG (ngành Truyền thông) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)

Video clip

Giá cổ phiếu: 5 quy luật (cần biết) | azfin

Chỉ 1 lý do để cổ phiếu tăng giá | học chứng khoán

P24: chứng khoán a bờ cờ, các phương pháp định giá cổ phiếu a bờ cờ dành cho người mới bắt đầu

Vì sao giá cổ phiếu tăng giảm ? yếu tố ảnh hưởng giá chứng khoán

2 cách định giá cổ phiếu phổ biến

Cổ phiếu hpg có nên đầu tư năm 2022 ?? | đầu tư chứng khoán

Chứng khoán hôm nay/ nhận định 06/07/2022: cổ phiếu cuối sóng tiêu cực - cổ phiếu tạo đáy an toàn

Cách nhà cái làm giá một cổ phiếu (phần 1)

Cách định giá nhanh cổ phiếu (kèm ví dụ)

định giá cổ phiếu ccl - tiềm năng tăng trưởng lớn

Chứng khoán - 10 dấu hiệu nhận biết 1 cổ phiếu sắp tăng giá | đầu tư chứng khoán

định giá siêu cổ phiếu ldg investment

Không để cổ phiếu "nằm sàn", nhiều lãnh đạo doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tỷ | vtc now

Ai quyết định giá trị cổ phiếu ? | thanh cong tc |

Cổ phiếu chứng khoán năm 2022 ?? ( ssi, vnd, vci, hcm, fts...) | đầu tư chứng khoán

4 cách định giá cổ phiếu dựa trên các chỉ số cơ bản

định giá cổ phiếu hpg, tương lai của cp hpg sẽ đến giá nào? có đầu tư không?

Giá cổ phiếu tăng giảm như nào ? | anh lương vịt

định giá cổ phiếu - cái bẫy chết người

Cách định giá cổ phiếu theo pe & eps

định giá cổ phiếu hpg (cập nhật kqkd q2.2021) | azfin

đánh giá cổ phiếu vietcombank (vcb) – 2021 có tăng trưởng ✅ | azfin

Cách xác định giá mua cổ phiếu tốt có lãi | định giá cổ phiếu | ví dụ xác định giá mua tcb và mwg

định giá cổ phiếu cdn - cảng biển lớn nhất miền trung | azfin

định giá cổ phiếu vcs - vicostone - sản xuất đá số 1 việt nam | azfin

Chứng khoán hôm nay | nhận định thị trường 06/07/2022. phân tích cổ phiếu anv cmx ssi hcm bid stb...

định giá cổ phiếu vnd quý 1 và quý 2 2022

định giá cổ phiếu vhc - trong nguy thì có cơ | azfin

Hướng dẫn định giá cổ phiếu dig cực dễ hiểu phần 1

Biến động giá cổ phiếu | vtv24

định giá cổ phiếu hdc, tiềm năng của hdc có còn xa không, chi tiết bctc cp hdc

đánh giá cổ phiếu asm - tổng quan doanh nghiệp, tiềm năng tăng trưởng và rủi ro đầu tư

định giá cổ phiếu kbc - liệu lợi nhuận có ổn định

Cách nhận biết cổ phiếu bị thao túng, làm giá trên thị trường

Cổ phiếu hpg - nguyên nhân giảm giá và triển vọng sắp tới ?? | đầu tư chứng khoán

Phương pháo định giá cổ phiếu theo tỷ số p/e | tài chính doanh nghiệp chương 3 | kiến thức tài chính

định giá cổ phiếu cii - cổ đông flc được trả lại tiền

định giá cổ phiếu đang quá rẻ?

đánh giá cổ phiếu ngành chứng khoán - cổ phiếu nào rẻ nhất - ssi, vnd, hcm, vci, shs, fts, mbs

Giá cổ phiếu phụ thuộc vào những yếu tố nào? các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết?

Chứng khoán cho người mới (p10): thị giá cổ phiếu là gì & ứng dụng ra sao trong đầu tư?|azfin

2 cách định giá hàng ngàn cổ phiếu online dễ hơn cả lướt face

định giá cổ phiếu thủy sản - cổ phiếu anv còn hấp dẫn để đầu tư

Các phương pháp định giá cổ phiếu | điểm máu chốt để định giá cổ phiếu

Có nên trung bình giá cổ phiếu hay không ?? | đầu tư chứng khoán

định giá cổ phiếu các ngân hàng hàng đầu việt nam (2021) | azfin

định giá cổ phiếu vtp - viettel post - công ty chuyển phát hàng đầu việt nam | azfin

Cổ phiếu tvc, đánh giá cổ phiếu tvc và khả năng tăng trưởng của cp tvc

định giá cổ phiểu hag. có còn kỳ vọng cho 2022? tại sao?

Nhận định đánh giá cổ phiếu c4g , sóng đầu tư công, điểm mua bán cổ phiếu - ngọc lâm

--- Bài mới hơn ---

 • Giá 1 Tấn Cà Phê
 • Giá Cà Phê Giá Hồ Tiêu
 • Gia Cp Ssn
 • Giá Cp Vietjet
 • Bảng Giá Chưng Khoán Điện Tử
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Ty Gia Co Phieu Kdh
 • Đại Lý Yamaha 3S Tại Tphcm
 • Đại Lý Yamaha Chính Hãng Tại Tphcm
 • Đại Lý Xe Honda Tại Hải Dương
 • Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm 1 Năm Bidv
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Giá Cổ Phiếu Real Madrid
 • Giá Cổ Phiếu Elc
 • Gia Co Phieu Cong Ty Phu Tai
 • Giá Cổ Phiếu Emc
 • Gia Co Phieu Cong Ty Ast
 • Giá Cổ Phiếu Evn Finance
 • Ty Gia Co Phieu Mbb
 • Gia Co Phieu Sc5
 • Ty Gia Co Phieu Ctg
 • Gia Co Phieu Eve
 • Bạn đang xem bài viết Gia Co Phieu Cong Ty Thanh Le trên website Raffles.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×